Monitorul Oficial Local
  1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.
  2. Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.
  3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare respectiv HCL 49/2022.
  4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: activităţi vizând cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării echilibrului mediului înconjurător şi adoptarea unei atitudini de responsabilitate faţă de acesta, marcarea evenimentelor din calendarul ecologic.
  5. Suma aprobată pe anul 2022: 30.000 lei
  6. Durata programului: 09 mai – 15 decembrie 2022
  7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: online pe platforma www.udvarhely.ro/palyazatok sau la registratura primăriei din Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

Data limită pentru depunere: 19 aprilie 2022 ora 16.oo.

  1. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro

Persoane de contact: Szentgyörgyi Éva, Biró Ágnes, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Data actualizării:
18.03.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic