Monitorul Oficial Local

Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.

Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HCL 77/2021.

Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: Sprijinirea implicării în activități ale ştiinței și tehnicii în rândul tinerilor, promovarea dialogului social, intercultural și valorile democrației locale în rândul tinerilor, stimularea voluntariatului, formarea stilului de viață sănătos în rândul tinerilor, formarea profesională a tinerilor, stimularea interesului sporit al elevilor în raport de anumite discipline şi domenii ale cunoașterii pe categorii, dezvoltarea abilităţilor de mobilizare a voinţei şi formarea unui cadru favorabil pe categorii, stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte.

Suma aprobată pe anul 2021: 150 000 lei

Durata programului: iunie – 15 decembrie 2021

Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: registratura Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, situat la adresa Piaţa Városháza, nr.5.

Data limită pentru depunerea: 17.mai.2021 ora 15.oo

Precizăm, că accelerarea procedurii de selecție conform art. 20 alin  (2) a Legii nr. 350/2005 se datorează necesității demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor din orașul Odorheiu Secuiesc care solicită finanțare nerambursabilă din bugetul local.

Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, www.udvarhely.ro

Persoana de contact : Szentgyörgyi Éva, , adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 83/29.04.2021., partea a VI-a.

Data actualizării:
30.04.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic