Monitorul Oficial Local
  1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.
  1. Solicitanți pot fi: unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
  1. Reglementări legale: O.G. nr. 82/2001 aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002, respectiv HCL 48/2022.
  1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: construirea lăcușurilor de cult, amenajarea și repararea, întreținerea clădirilor religioase, activităţi sociale.
  1. Suma aprobată pe anul 2022: 180 000 lei.
  1. Durata programului: 02.iunie – 30. noiembrie 2022.
  1. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: pot fi depuse online pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, www.udvarhely.ro/palyazatok sau registratura Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, situat la adresa Piaţa Városháza, nr.5.

Data limită pentru depunerea : 19.04.2022 ora 16.oo

  1. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro.

Persoana de contact : Szentgyörgyi Éva , adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Data actualizării:
18.03.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic