Monitorul Oficial Local
  1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.
  2. Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.
  3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HCL 49/2022.
  4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: activităţi vizând creşterea nivelului de informare cu privire la un stil de viață sănătos; activităţi fizice, şi marcarea evenimentelor din calendarul sănătăţii.
  5. Suma aprobată pe anul 2022: 25.000 lei.
  1. Durata programului: 09 mai – 15 decembrie 2022
  1. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: online pe platforma www.udvarhely.ro/palyazatok sau la registratura primăriei din Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

Data limită pentru depunere : 19.04.2022 ora 16.oo

  1. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro

Persoana de contact: Szentgyörgyi Éva, Biró Ágnes, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

 

Data actualizării:
18.03.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic