Monitorul Oficial Local

Prin întreaga activitate ce şi-o propune, Colegiul Tehnic Bányai János din Odorheiu Secuiesc doreşte să acţioneze ca un veritabil centru de dezvoltare al comunităţii judeţene si municipale, oferind agenţilor economici cu capital de stat si privat posibilitatea de a-si rezolva in condiţiile cele mai bune problema resurselor umane de care au nevoie, solicitând pregătirea cadrelor in acest grup şcolar, care doreşte, de asemenea, sa se adapteze cât mai bine cerinţelor economico-sociale actuale si viitoare, formulate de dezvoltarea societaţii noastre.

In acest sens şcoala este deschisă sa intre in relaţii de parteneriat cu agenţii economici in condiţii avantajoase pentru ambele părţi, agenţii având posibilitatea sa participe alături de şcoală la valorificarea creatoare si la nivel superior atât a bazei materiale (formată din şcoala cu peste 40 de cabinete, laboratoare, săli de clasa, ateliere având peste 1000 mp, baza de cazare cu 150 locuri, cantina,…etc.) cât si potenţialul creator al profesorilor, maiştrilor instructori si elevilor.

Şcoala noastră este hotărâta sa ajungă la realizarea obiectivelor reformei, printre care: schimbarea caracterului învăţământului; informatizarea învăţământului; parteneriat scoală-comunitate; aplicarea reformei curriculare,

întărirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de a se adapta la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale.

Misiunea unităţii şcolare a Colegiului Tehnic Bányai János reprezintă raţiune a de a fi, esenţă culturii organizational

Misiunea şcolii

Formare de specialişti în meserii care au căutare pe piaţa muncii.

Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Vom ţine cont de cele spuse de către Confucius

Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!

Considerăm că aceste misiuni sunt împărtăşite, asumate şi cunoscute de toate grupurile de interes.

Data de contact:

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Budvár nr.8/a
Tel.0040266218428
0040720530973
www.banyaijanos.ro
email:office@banyaijanos.ro

Data actualizării:
11.01.2019.

#Instituții de învățământ

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic