Monitorul Oficial Local

Autorizaţia de construire/desființare constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Emiterea autorizațiilor este reglementată prin Legea 50 / 1991 – cu modificările ulterioare.

Se solicită în cazurile următoare:

 • lucrări de construire, desființare, reconstruire, extindere (clădiri rezidențiale, industriale, căi de comunicații, rețele de instalații, rețele de utilități, garduri, amplasare firme, panouri publicitare, etc.), pentru care conform Legii 50 / 1991 cu modificările ulterioare este necesară obținerea Autorizației de Construire/Desființare
 • amenajare teren (spații verzi, scuaruri publice, etc.)
 • schimbare de destinație

Pentru prelungirea Autorizației de Construire/Desființare  se depune o cerere separată cu 15 zile calendaristice înaintea expirării termenului de valabilitate.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

 • cerere tip + anexa
 • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
 • extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
 • certificat de urbanism
 • avize și studii conform C.U.
 • partea scrisă – conform conținutului cadru
 • partea desenată – conform conținutului cadru
 • dovada achitării taxei

Taxa este calculat în loc.

Se poate plăti electronic.

Citește mai mult

Data actualizării:
19.03.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic