+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

1815 igazolt fertőzött

206 gyógyult

44 elhunyt

8666 karanténban

132641 otthoni elkülönítésben

21460 mintavétel

31 Székelyudvarhelyen intézményes karanténban

1815 fertőzött / 206 gyógyult / 44 elhunyt / 8666 karanténban / 132641 elkülönítésben / 21460 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.03.30. 17:10

Autorizaţia de construire/desființare constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Emiterea autorizațiilor este reglementată prin Legea 50 / 1991 – cu modificările ulterioare.

Se solicită în cazurile următoare:

 • lucrări de construire, desființare, reconstruire, extindere (clădiri rezidențiale, industriale, căi de comunicații, rețele de instalații, rețele de utilități, garduri, amplasare firme, panouri publicitare, etc.), pentru care conform Legii 50 / 1991 cu modificările ulterioare este necesară obținerea Autorizației de Construire/Desființare
 • amenajare teren (spații verzi, scuaruri publice, etc.)
 • schimbare de destinație

Pentru prelungirea Autorizației de Construire/Desființare se depune o cerere separată cu 15 zile calendaristice înaintea expirării termenului de valabilitate.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

 • cerere tip + anexa
 • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
 • extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
 • certificat de urbanism
 • avize și studii conform C.U.
 • partea scrisă – conform conținutului cadru
 • partea desenată – conform conținutului cadru
 • dovada achitării taxei

Taxa este calculat în loc.

Se poate plăti electronic.

Documente descărcabile:

Cerere_A.C. _F8_formular Descărcare

Ghid de completare:

Cerere A.C. _F8_exemplu Descărcare

Fișiere suplimentare atașate:

Cont_Municipiu_Odorheiu_Secuiesc Descărcare

Data actualizării:
2019.01.23

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic