+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

65177 igazolt fertőzött

31048 gyógyult

2807 elhunyt

0 karanténban

0 otthoni elkülönítésben

1427626 mintavétel

617 igazolt eset Hargita megyében

65177 fertőzött / 31048 gyógyult / 2807 elhunyt / 0 karanténban / 0 elkülönítésben / 1427626 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.08.12. 13:15

Conform prevederilor legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, pentru a solicita un nou act de identitate.

Documente necesare

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere (original și copie)
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor (original și copie)
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz (original și copie)
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor (original și copie)
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz (original și copie)
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei
 • Adeverință medicală pentru persoanele cu dizabilități care solicită printr-un împuternicit preluarea imagini/semnătură la domiciliu.

 

Eliberarea Cărții de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite eliberarea actului de identitate de la Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor.

Documente necesare

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere (original și copie).
 • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați (original și copie).
 • Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (original și copie).
 • Actul de identitate al unuia dintre părinți, al tutorelui sau al reprezentantului legal (original și copie).
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 Lei.

 

*Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

*În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

*În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile.

*În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

*Contravaloarea actelor de identitate în valoare de 7 lei se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fiecărei primării care are în subordine un serviciu local de evidență a persoanelor.

 

Atenție! Cererile a se imprima față-verso!

Data actualizării:
2020.07.20

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic