+40 266 310 423

(Direcția De Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva virusului!

201032 cazuri confirmate

6245 decese

2429 cazuri în județul Harghita

201032 fertőzött / 144429 vindecat / 6245 decese /

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.10.23. 13:15

Monitorul Oficial Local

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCȚIEI

  • cerere tip
  • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
  • plan de încadrare în zonă, plan de amplasament și de delimitare a bunului imobil întocmit, semnat și ștampilat de un topograf autorizat și în format digital (.dxf)
  • extras Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
  • Autorizația de construire, însoțită de memoriu tehnic, planul de situație, planurile tuturor nivelurilor aferente A.C. vizate spre neschimbare
  • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire
  • după caz – contract de vânzare cumpărare dacă se schimbă beneficiarul din A.C.
  • Certificat de atestare fiscală
  • în cazul ipotecilor și/sau interdicțiilor, uzufructului acordul beneficiarului interdicției și/sau ipotecii, uzufructului notate în Cartea Funciară
  • dovada achitării taxei (20 lei)

CONT: RO89TREZ35221360206XXXXX

Data actualizării:
2020.03.26

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic