+40 266 310 423

(Direcția de Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva Covid19!

1031072 persoane infectate

26381 decese

7642 infecțiuni în județul Harghita

1031072 fertőzött / 0 vindecat / 26381 decese /

Statistica din țară • Date actuale:19.04.2021. 13:35

Monitorul Oficial Local

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A INEXISTENŢEI CONSTRUCȚIEI

  • cerere tip
  • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
  • plan de încadrare în zonă, plan de amplasament și de delimitare a bunului imobil întocmit, semnat și ștampilat de un topograf autorizat și în format digital (.dxf)
  • extras Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
  • Autorizația de desfiinţare, însoțită de planul de situație vizate spre neschimbare
  • Declarație pe propria răspundere, autentificată în fața notarului, din care să rezulte anul desființării fiecărui corp de clădire
  • Certificat de atestare fiscală
  • în cazul ipotecilor și/sau interdicțiilor, uzufructului acordul beneficiarului interdicției și/sau ipotecii, uzufructului notate în Cartea Funciară
  • Foto cu terenul liber de construcţii
  • dovada achitării taxei (20 lei)

CONT: RO89TREZ35221360206XXXXX

Tovább olvasom

Data actualizării:
08.01.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic