Monitorul Oficial Local

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A INEXISTENŢEI CONSTRUCȚIEI

 • cerere tip
 • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
 • plan de încadrare în zonă, plan de amplasament și de delimitare a bunului imobil întocmit, semnat și ștampilat de un topograf autorizat și în format digital (.dxf)
 • extras Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
 • Autorizația de desfiinţare, însoțită de planul de situație vizate spre neschimbare
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfiinţare
 • Declarație pe propria răspundere, autentificată în fața notarului, din care să rezulte anul desființării fiecărui corp de clădire
 • Certificat de atestare fiscală (Taxe şi impozite)
 • în cazul ipotecilor și/sau interdicțiilor, uzufructului acordul beneficiarului interdicției și/sau ipotecii, uzufructului notate în Cartea Funciară
 • Foto cu terenul liber de construcţii
 • dovada achitării taxei (20 lei)

CONT: RO89TREZ35221360206XXXXX

Citește mai mult

Data actualizării:
31.01.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic