+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

65177 igazolt fertőzött

31048 gyógyult

2807 elhunyt

0 karanténban

0 otthoni elkülönítésben

1427626 mintavétel

617 igazolt eset Hargita megyében

65177 fertőzött / 31048 gyógyult / 2807 elhunyt / 0 karanténban / 0 elkülönítésben / 1427626 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.08.12. 13:15

Este actul de informare prin care autorităţile stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului și al lucrării proiectate, totodată stabileşte lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

Se solicită în cazurile următoare:

 • lucrări de construire, desființare, reconstruire, extindere (clădiri rezidențiale, industriale, căi de comunicații, rețele de instalații, rețele de utilități, garduri, amplasare firme, panouri publicitare, etc.)
 • amenajare teren (spații verzi, scuaruri publice, etc.)
 • schimbare de destinație
 • operațiuni notariale (dezmembrare teren, alipire teren, vânzare, cumpărare, etc.)
 • elaborare planuri urbanistice zonale

Pentru prelungirea Certificatului de Urbanism  se depune o cerere separată cu 15 zile calendaristice înaintea expirării termenului de valabilitate.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • cerere tip
 • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
 • extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
 • după caz – memoriu de prezentare, planuri de prezentare ale situației proiectate
 • plan de încadrare, plan de situație
 • dovada achitării taxei

Taxa este calculat în loc.

Se poate plăti electronic.

Data actualizării:
2019.01.23

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic