Monitorul Oficial Local

Este actul de informare prin care autorităţile stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului și al lucrării proiectate, totodată stabileşte lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

Se solicită în cazurile următoare:

 • lucrări de construire, desființare, reconstruire, extindere (clădiri rezidențiale, industriale, căi de comunicații, rețele de instalații, rețele de utilități, garduri, amplasare firme, panouri publicitare, etc.)
 • amenajare teren (spații verzi, scuaruri publice, etc.)
 • schimbare de destinație
 • operațiuni notariale (dezmembrare teren, alipire teren, vânzare, cumpărare, etc.)
 • elaborare planuri urbanistice zonale

Pentru prelungirea Certificatului de Urbanism  se depune o cerere separată cu 15 zile calendaristice înaintea expirării termenului de valabilitate.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • cerere tip
 • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
 • extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
 • după caz – memoriu de prezentare, planuri de prezentare ale situației proiectate
 • plan de încadrare, plan de situație
 • dovada achitării taxei

Taxa este calculat în loc.

Se poate plăti electronic.

Citește mai mult

Data actualizării:
23.01.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic