Monitorul Oficial Local

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI PRIVIND ÎNCADRAREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN/DESTINAȚIA ZONEI

  • cerere tip
  • act de identitate al proprietarului/certificat de inregistrare pentru persoane juridice
  • plan de încadrare în zonă, plan de amplasament și de delimitare a bunului imobil întocmit, semnat și ștampilat de un topograf autorizat
  • extras Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
  • dovada achitării taxei

CONT: RO89TREZ35221360206XXXXX

Citește mai mult

Data actualizării:
31.01.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic