Monitorul Oficial Local

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor – original și copie.
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz – original și copie.
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor – original și copie.
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz – original și copie.
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință – original și copie.
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei
  • Pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate – original și copie.
  • Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine – original și copie.

*Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătorești privind statutul civil al titularului, pronunțate în străinătate și învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse și legalizate.

*Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori la autoritățile competente.

*În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătorești prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune copie a hotărârii judecătorești rămas definitivă și irevocabilă.

*Contravaloarea actelor de identitate în valoare de 7 lei se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fiecărei primării care are în subordine un serviciu local de evidență a persoanelor.

 

Atenție! Cererile a se imprima față-verso!

Formularul este completat cu date fictive.

Citește mai mult

Data actualizării:
02.02.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic