Monitorul Oficial Local

Nyomtatvány kategória: Certificat de naștere

Data publicării 13. mart. 2019.

Formulare standard multilingve

Eliberarea formularelor standard multilingve: cartea de identitate al persoanei, care depune cererea - în original certificatele de naştere, căsătorie, deces - în original (după caz) cererea eliberată de către biroul de stare civilă din cadrul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc

Data publicării 20. nov. 2018.

Declararea căsătoriei

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei: adeverințe medicale eliberate de medicul de familie; certificatele de naștere în original; cărțile de identitate valabile în original; după caz este necesară sentința de divorț în original sau certificatul de deces al fostului soț /...

Data publicării 10. oct. 2018.

Înregistrarea tardivă a naşterii după împlinirea 1 ani este socotit de la data nașterii copilului

Înregistrarea tardivă a nașterii după împlinirea 1 ani este socotit de la data nașterii copilului.

Data publicării 10. oct. 2018.

Transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate

Cetăţenii români pot depune cererea pentru transcrierea actelor de stare civilă încheiate în străinătate la domiciliul stabil pe teritoriul României.

Data publicării 10. oct. 2018.

Declararea naşterii copilului se face în termen de 30 de zile de la nașterea copilului și înăuntrul termenului de 1 an.

Pentru înregistrarea naşterii în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului și înăuntrul termenului de 1 an se prezintă următoarele acte: "Certificatul medical constatator al naşterii" eliberat de spitalul municipal certificatul de căsătorie, certificatele de naştere şi cărţile...

Data publicării 10. oct. 2018.

Declararea decesului

Declararea decesului se face pe baza actului "Certificat medical constatator al decesului" eliberat de medic, precum şi de cartea de identitate, certificatul de naştere şi de căsătorie(după caz sentinţa de divorţ, livretul militar) al decedatului şi cartea de identitate al...

Data publicării 10. oct. 2018.

Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă

Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă se solicită prin parcurgerea a doi paşi: se completează cererea pentru publicarea anunţului în Monitorul Oficial, după care peste 30 de zile de la apariția publicației cu anunţul publicat în M.O., petentul/a se prezintă  la...

Data publicării 9. oct. 2018.

Ortografiere

Ortografierea se cere când numele sau prenumele nu au fost scrise cu ortografia limbii materne.

Data publicării 9. oct. 2018.

Adeverinţă privind starea civilă

Adeverinţa privind starea civilă este eliberată de ex. când cetăţeanul român urmează să se căsătorească în străinătate.

  • 1
Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic