Monitorul Oficial Local

BIROUL AGRICOL ÎN PRINCIPAL SE OCUPĂ CU:

 

  • Reconstitirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Analizarea cererilor depuse în acest sens, înaintarea spre aprobare Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, eliberarea Proceselor verbale de punere în posesie şi comunicarea către Comisia judeţenă pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Aplicarea legiilor fondului funciar.
  • Întocmirea la cerere, a documentaţiilor cu privire la vânzarea-cumpărarea suprafeţelor de teren agricol, situate în extravilan.
  • Participăm la lucrările privind cadastrul general şi lucrările privind recensământul agricol și al populației.
  • Eliberarea la cerere, a atestatelor/carnetelor de comercializare necesare vânzării produselor agricole.
  • Gestionarea, evidenţa și întreținerea patrimoniului public și privat (păşuni și fond forestier) al Municipiului Odorheiu Secuiesc.
  • Acționăm împreună cu organele sanitare-veterinare pentru împiedicarea izbucnirii unor zoonoze.
  • Participăm activ în comisiile de evaluare a pagubelor produse de animale, de identificare şi combatere a ambroziei, de identificare şi combatere a pestei porcine, de elaborare a amenajamentului pastoral, etc.
  • Completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor pe suport de hârtie şi în format electronic a Registrului Agricol, în condiţiile legii.
  • Acordăm asistenţă proprietarilor de terenuri agricole, în vederea întocmirii documentaţiilor către organele judeţene, cu privire la introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţii şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor.

 

Program de lucru

Marti: 9-16

Miercuri: 9-12

Joi: 9-16

Data actualizării:
15.10.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic