+40 266 310 423

(Direcția de Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva Covid19!

1783630 persoane infectate

56890 decese

13917 infecțiuni în județul Harghita

1783630 fertőzött / 56890 decese /

Statistica din țară • Date actuale:03.12.2021. 14:05

Monitorul Oficial Local

Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;

Realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

Se asigură de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

Întocmește și verifică foia colectivă de prezență a asistenților personali;

Monitorizează și evaluează activitatea asistenților personali;

Asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

Evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

Implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap, familia acesteia;

Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

Program de lucru

Luni: 8-13

Marti: 8-13

Miercuri: 8-13

Joi: 8-13, 15-18

Data actualizării:
23.06.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic