+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

4417 igazolt fertőzött

460 gyógyult

205 elhunyt

25379 karanténban

91369 otthoni elkülönítésben

43578 mintavétel

57 személy Székelyudvarhelyen intézményes karanténban

4417 fertőzött / 460 gyógyult / 205 elhunyt / 25379 karanténban / 91369 elkülönítésben / 43578 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.04.07. 13:55

Asigură aplicarea legislației cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială potrivit legislației în vigoare;

Întocmește dispoziții de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare/reluare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

Urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

Verifică în teren solicitările de ajutoare de urgență și întocmește anchete sociale și documentația necesară în vederea acordării a ajutoarelor de urgență acordate în baza legislației în vigoare;

Verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

Verifică îndeplinirea condițiilor legale în vederea menținerii condițiilor de acordare a beneficiilor de asistență socială;

Asigură aplicarea legislației privind asigurarea hranei pentru persoanele aflate într-o situație vulnerabilă din Municipiul Odorheiu Secuiesc (în regim de cantină socială), potrivit legislației în vigoare;

Implementează prevederile legale în vederea înhumării cadavrelor cu identitate necunoscută și fără aparținători;

Administrează datele și informațiile privind beneficiarii;

Recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;

Realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita;

Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

Efectuează anchete sociale conform legislației în vigoare;

Program de lucru

Marți: 9-16
Miercuri: 9-12
Joi: 9-16

Data actualizării:
2018.12.21

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic