Monitorul Oficial Local

Se acordă: 1. Conform Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei.
La depunerea dosarului toate actele trebuie să aibă data cu luna depunerii dosarului (adeverinţe elev/salariu/cupon pensie/şomaj/alte indemnizaţii, adeverinţe fiscale).
Plata drepturilor la alocaţia pentru susţinerea familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană de Plăţi Şi Inspecţie Socială

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi după caz, adeverinţe privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.

CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Familiile cu ambii părinţi cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:
• 1 copil – 82 lei
• 2 copii – 164 lei
• 3 copii – 246 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 328 lei
Familiile cu ambii părinţi cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 201 şi 530 lei:
• 1 copil – 75 lei
• 2 copii – 150 lei
• 3 copii – 225 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 300 lei
Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:
• 1 copil – 107 lei
• 2 copii – 214 lei
• 3 copii – 321 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 428 lei
Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 201 şi 530 lei:
• 1 copil – 102 lei
• 2 copii – 204 lei
• 3 copii – 306 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 408 lei

Program de lucru

Luni: 8-13

Marți: 8-13

Miercuri: 8-13

Joi: 8-13, 15-18

Data actualizării:
11.04.2019.

Következik:
Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic