+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

19257 igazolt fertőzött

13256 gyógyult

1266 elhunyt

2330 karanténban

95456 otthoni elkülönítésben

439197 mintavétel

134 igazolt eset Hargita megyében

19257 fertőzött / 13256 gyógyult / 1266 elhunyt / 2330 karanténban / 95456 elkülönítésben / 439197 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.05.31. 20:00

Cine pot fi beneficiari?

• persoanele singure şi familiile care au domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a municipiului şi care au o situaţie economică precară.
• persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativteritoriale în care trăiesc.
• soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
• familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
• persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este:
• 142 lei pentru persoana singură
• 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
• 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
• 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
• 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
• câte 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute mai sus şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure, realizat în luna anterioară depunerii cererii.

Program de lucru

Luni: 8-13

Marți: 8-13

Miercuri: 8-13

Joi: 8-13, 15-18

Data actualizării:
2019.04.11

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic