Monitorul Oficial Local

Atribuţii principale:

 • Administrarea, gestionarea şi întreţinerea patrimoniului public şi privat de interes local al municipiului Odorheiu Secuiesc;
 • Asigurarea evidenţei cantitative şi valorice a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat de interes local al municipiului Odorheiu Secuiesc;
 • Administrarea, gestionarea şi întreţinerea utilajelor şi a mobilierului stradal,
 • Administrarea parcărilor cu plată
 • Administrarea reţelei de drumuri publice din municipiu; reparații drumuri
 • Realizarea amenajărilor rutiere în scopul determinării pietonilor şi conducătorilor de vehicule să respecte semnalizările rutiere;
 • Împreună cu poliţia rutieră, aplică şi instalează mijloacele de semnalizare rutieră, echipamente şi amenajări rutiere destinate siguranţei circulaţiei;
 • Realizarea de marcaje rutiere;
 • Repararea şi montarea plăcuţelor denumire stradală;
 • Întreţinerea şi coordonarea reparaţiilor semafoarelor, executate pe bază de contract cu firme specializate;
 • Întreținere,  reparații drumuri, aprobare de închidere drumuri
 • activitatea de deszăpezire:îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;
 • Întreţinere spaţii verzi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -Răspunde de amenajarea , întreţinerea si curăţirea spaţiilor verzi , aflate în întreţinerea Primăriei . Verifică şi recepţionează lucrările efectuate.                                                                          -Răspunde de defrişarea arborilor uscaţi, a arborilor periculoşi , luând în considerare propunerea comisiei desemnate pentru evaluarea stării de sănătate a arborilor. Pregăteşte actele necesare pentru efectuarea lucrărilor de tăiere ( marcare, punere în valoare, după caz aprobare de la Agenţia de Protecţia Mediului ) .                                                                                                  –  Întocmeşte programul anual de plantare material dendrologic , floricol.                                                                                                                                                                                                           – Acordă consultanţă pentru asociaţiile de proprietari cu privire la întreţinerea spaţiilor verzi şi organizează programe de plantare.
 • evaluarea cererilor de tăiat arbori/arbuști
 • Organizarea activității de combatere dăunători ( ţânţari, căpuşe) în spaţiile verzi .
 • Administrarea WC-urilor publice;
 • Coordonarea activităţilor privind intervenţiile – utilajele, forţă de muncă- în cazul calamităţilor naturale (inundaţii, cutremuri) ;
 • Răspunde pentru funcţionarea adăpostului de câini fără stăpân, achiziţionează serviciul pentru neutralizarea deşeurilor animaliere şi pentru asistenţă sanitar veterinară ,întocmeşte contracte . Achiziţionează hrana de animale.
 • Organizează activitatea prestată de persoanele care beneficiază de ajutor social ,
 • Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • ține evidența persoanelor  care prestează muncă în folosul comunităţii, stabilirea muncii de executat, monitorizarea și recepționarea  muncii prestate, respectiv ține legătura cu autoritățile abilitate
 • Corespondența prin aplicația UdvarhelyMa
 • Administrarea bazelor sportive aflate în proprietatea municipiului pentru care nu există contracte de dare în administrare
 • Administrarea pieţelor:oborului de animale, a pieței talcioc şi pieței agro-alimentare
Program de lucru

Luni  10,00-13,00

Marți 10,00-13,00

Miercuri 9,00-12,00

Joi 9,00-16,00

Vineri-

Data actualizării:
19.12.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic