+40 266 310 423

(Direcția De Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva virusului!

125414 cazuri confirmate

0 vindecat

4792 decese

0 în carantină

0 otthoni elkülönítésben

2160669 mintavétel

975 cazuri în județul Harghita

125414 fertőzött / 0 vindecat / 4792 decese / 0 în carantină / 0 elkülönítésben / 2160669 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.09.29. 13:15

Monitorul Oficial Local

Misiunea şi scopul Serviciului de Urbanism şi Cadastru:

 • elaborează certificate de urbanism în vederea: informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; operaţiuni notariale pentru dezmembrarea, alipirea terenurilor, elaborarea planurilor urbanistice;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 • întocmeşte certificate de nomenclatură stradală ale imobilelor;
 • acordă relaţii publicului în probleme de urbanism;
 • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor;
 • răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 • oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul.

Scopul nostru este dezvoltarea oraşului prin edificarea unor construcţii noi într-o manieră care respectă reglemetărire în vigoare şi face faţă cerinţerol şi prescripţiilor moderne.

Program de lucru
 • Luni: 8:00 – 13:00
 • Marți: 8:00 – 13:00
 • Miercuri: 8:00 – 13:00
 • Joi: 8:00 – 13:00, 15:00 – 18:00
 • Vineri:

Data actualizării:
2019.03.11

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic