Monitorul Oficial Local

Atribuțile principale al Serviciului Patrimoniu și Administrativ Gospodăresc

 • Îndeplinește toate obligațiile stabilite de consiliul local privind evidența și administrarea terenurilor și bunurilor imobiliare
 • Ține evidența clădirilor și suprafeţelor de teren aparţinătoare domeniului public şi privat al Municipiului.
 • Întocmește materiale privind identificarea, delimitarea, evaluarea și intabularea imobilelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc
 • Pregătește documentația pentru contracte de închiriere și concesiune pentru terenurile si spatii publice și private.
 • Încheie contractele de închiriere sau concesiune pentru terenuri
 • Încheie contractele de închiriere sau concesiune pentru spații
 • Întocmește situația veniturilor planificate din chirii și redevențe cu scopul includerii în proiectul de buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pentru anul care urmează.
 • Întocmeşte necesarul planului de achiziții
 • Asigură gestionarea tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinătoare municipiului
 • Asigură încheierea contractelor pentru utilități, lumină, apă, canalizare, gaz şi asigură decontarea acestor prestări.
 • Asigură încheierea contractelor pentru diverse prestări de servicii și lucrări de întreținere și funcționare
 • Asigură întreţinerea, funcţionarea locuinţelor de oaspeţi și protocol.
 • Organizează şi asigură condiţiile necesare recrutărilor
 • Coordonează şi controlează efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente primăriei.
 • Contribuie la recepţia lucrărilor de reparații și întreținere efectuate privind patrimoniul Municipiului Odorheiu Secuiesc.
 • Efectuează inventarieri periodice
 • Asigura funcționarea normala a sistemului informatic și a echipamentelor IT la nivelul primăriei, funcționarea sistemului informatic integral și a sistemului de comunicații.
 • Evidențierea și administrarea fondului locativ de stat preluat de S.C. URBANA S.A.
Program de lucru

Birouri: 128-247

 

Program de lucru cu publicul

Biroul 128, etajul întâi: administrarea contractelor de închiriere a terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Odorheiu Secuiesc

Luni – Joi: 8:00 – 13:00

Data actualizării:
31.01.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic