+40 266 310 423

(Direcția de Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva Covid19!

1783630 persoane infectate

56890 decese

13917 infecțiuni în județul Harghita

1783630 fertőzött / 56890 decese /

Statistica din țară • Date actuale:03.12.2021. 14:05

Monitorul Oficial Local

Atribuțile principale al Serviciului Patrimoniu și Administrativ Gospodăresc

 • Îndeplinește toate obligațiile stabilite de consiliul local privind evidența și administrarea terenurilor și bunurilor imobiliare
 • Ține evidența clădirilor și suprafeţelor de teren aparţinătoare domeniului public şi privat al Municipiului.
 • Întocmește materiale privind identificarea, delimitarea, evaluarea și intabularea imobilelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc
 • Pregătește documentația pentru contracte de închiriere și concesiune pentru terenurile si spatii publice și private.
 • Încheie contractele de închiriere sau concesiune pentru terenuri
 • Încheie contractele de închiriere sau concesiune pentru spații
 • Întocmește situația veniturilor planificate din chirii și redevențe cu scopul includerii în proiectul de buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pentru anul care urmează.
 • Întocmeşte necesarul planului de achiziții
 • Asigură gestionarea tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinătoare municipiului
 • Asigură încheierea contractelor pentru utilități, lumină, apă, canalizare, gaz şi asigură decontarea acestor prestări.
 • Asigură încheierea contractelor pentru diverse prestări de servicii și lucrări de întreținere și funcționare
 • Asigură întreţinerea, funcţionarea locuinţelor de oaspeţi și protocol.
 • Organizează şi asigură condiţiile necesare recrutărilor
 • Coordonează şi controlează efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente primăriei.
 • Contribuie la recepţia lucrărilor de reparații și întreținere efectuate privind patrimoniul Municipiului Odorheiu Secuiesc.
 • Efectuează inventarieri periodice
 • Asigura funcționarea normala a sistemului informatic și a echipamentelor IT la nivelul primăriei, funcționarea sistemului informatic integral și a sistemului de comunicații.
 • Evidențierea și administrarea fondului locativ de stat preluat de S.C. URBANA S.A.
Program de lucru

Birouri: 4-128-247

 

Program de lucru cu publicul

Biroul 128, etajul întâi: administrarea contractelor de închiriere a terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Odorheiu Secuiesc

Luni: 8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00 Marți: 8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00 Miercuri: 8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00 Joi: 8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00

Biroul 4, parter: administrarea fondului locativ de stat

Luni: 9-13, marți: 9-16, miercuri: 9-13, joi: 9-16

Data actualizării:
11.01.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic