Monitorul Oficial Local

Atribuțiile principale ale biroului sunt:

 • Pregătește materialele şi elaborareaza proiecte de hotărâre pentru şedinţă C.L. privind preluare teren, rțele de apă potabilă, canalizare menajeră predate Municipiului realizate de către locuitori, contracte de administrare, includere respectiv scoatere din domeniu public, vânzare și cumpărare imobile.
 • Îndeplinește toate obligațiile stabilite de consiliul local privind evidența și administrarea terenurilorși bunurilor imobiliare aflate în domeniul public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc.
 • Ține evidența clădirilor și suprafeţelor de teren aparţinătoare domeniului public şi privat al Municipiului.
 • Întocmește materiale în vederea începerii procedurii de achiziție publică de servicii privind identificarea, delimitarea, evaluarea și intabularea imobilelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc în vederea întabulării dreptului de proprietate.
 • În cadrul procesului de identificare/intabulare a proprietățiilor Municipiului împreună cu specialistul în domeniu participă la clarificarea suprapunerilor reale a imobilelor.
 • Pregătește documentația pentru contracte de închiriere și concesiune pentru terenurile si spatii publice și private, calculând și recalculând chiriile în baza tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local.
 • Încheie contractele de închiriere sau concesiune pentru terenuri cu unităţile sau persoanele fizice care folosesc acestea, calculează chiriile anuale pentru terenurile respective, urmăreşte încasarea chiriilor si redeventelor.
 • Încheie contractele de închiriere sau concesiune pentru spații și suprafete cu unităţile sau persoanele fizice care folosesc acestea, calculează chiriile anuale pentru spațiile respective, urmăreşte încasarea chiriilor si redeventelor.
 • Pregătește materialele şi elaborareaza proiecte de hotărâre pentru şedinţă C.L. cu privire la închirierea, concesionarea terenurilor aflate în domeniul public si privat al municipiului.
 • Pregătește materialele pentru scoaterea la licitație publică privind bunurile aparținând domeniului public/privat al municipiului.
 • Întocmește situația veniturilor planificate din chirii și redevențe cu scopul includerii în proiectul de buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pentru anul care urmează.
Program de lucru

Program cu publicul :

Biroul 128, etajul întâi: încheierea contractelor de închiriere pentru terenuri și clădiri aflate în proprietatea Municipiului Odorheiu Secuiesc

 • Luni -Joi: 8:00 – 13:00

Data actualizării:
27.04.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic