Monitorul Oficial Local

Atribuțiile principale ale Direcției

  • Întocmirea proiectelor de hotărâri, rapoartelor aferente activităţii Direcției,
  • Întocmirea dispoziţiilor primarului, referatelor aferente activităţii Direcției,
  • Fundamentarea propunerilor de cheltuieli din bugetul local necesar activităţilor Direcției,
  • Planificarea, urmărirea şi împărţirea trimestrială a cheltuielilor eligibile, neeligibile ale proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli a municipiului,
  • Ordonanţarea cheltuielilor referitoare la proiectele cu finanţare nerambursabilă,
  • Redactarea contractelor de furnizare de lucrări sau servicii în cadrul implementări proiectelor cu finanţare nerambursabilă,
  • Participă în comisiile de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă,
  • Participă în comisiile de recepţie a lucrărilor sau serviciilor realizate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă,
  • Participă la şedinţele Consiliului local asigurând asistenţă de specialitate în domeniile specifice ale Direcției.
  • Asigură fluxul de documente aferente relaţiilor cu publicul în domeniul de activitate,

 

Are în subordine Serviciul dezvoltare și Serviciului investiţii şi achiziţii publice

Personal:

igazgató

Colegi

Kovács Attila Contact

Data actualizării:
06.05.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic