Monitorul Oficial Local
 • Elaborarea, participarea, centralizarea şi alte activități legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii;
 • Identificarea şi derularea proiectelor privind utilizarea surselor de energie regenerabile neconvenţionale;
 • În baza Listei lucrărilor de investiţii anuale aprobate elaborarea propunerii privind Planul achiziţiilor publice anuale;
 • Deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în Lista de investiţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
 • Întocmirea notei justificative, completarea formularului Informaţii privind achiziţia public şi predarea lor cu documentele necesare la compartimentul de achiziţii publice în vederea organizării procedurii de achiziţie publică de servicii şi elaborarea contractului de proiectare;
 • Elaborarea expunerii de motive, raportului de specialitate şi a proiectului de hotărâre cu privire la indicatorii tehnico economici din SF sau DALI, întocmirea procesului verbal de recepţie al SF sau DALI şi preluarea facturii de la proiectant;
 • Preluarea fazelor: proiect tehnic şi detalii de execuţie, analizarea proiectului privind respectarea conţinutului cadru prevăzut de HG nr.863/2008, precum şi a condiţiilor impuse de avizele şi acordurile din SF sau DALI dacă este cazul;
 • Urmărirea verificării proiectelor de către verificatori în baza Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • Emiterea Documentului constatator referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractual privind elaborarea fazelor de proiectare
 • Întocmirea notei justificative, completarea formularului: Informaţii privind achiziţia publică şi predarea lor cu documentele necesare şi cu fişierul electronic la compartimentul de achiziţii publice, în vederea organizării procedurii de achiziţie publică de lucrări şi elaborarea contractului de lucrări
 • Urmărirea realizării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului, a contractului, a graficului de execuţie şi încadrarea lucrărilor în termenul de valabilitate a Autorizaţiei de Construire şi a contracului de lucrări
 • În cazul modificării proiectului pe parcursul realizării investiţiilor, efectuarea tuturor demersurile necesare prin intermediul compartimentului de achiziţie publică a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: întocmirea notelor justificative, proceselor verbale de negociere pentru lucrările suplimentare şi similare în baza dispoziţiilor de şantier elaborate de proiectant cu acordul autorităţii contractante
 • Organizarea şi participarea la recepţia la terminarea lucrării;
 • Urmărirea perioadei de garanţie şi la expirarea lor efectuarea propunerii recepţiei finală a investiţiei;

Data actualizării:
06.05.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic