Monitorul Oficial Local

Atribuţiile principale ale Serviciului

  • Elaborarea în termen şi cu conţinut corespunzător a analizelor, informărilor, rapoartelor de specialitate, propunerilor de acte administrative şi a altor lucrări elaborate în domeniile de care răspund, cu respectarea metodologiilor specifice aprobate în acest sens,
  • Rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor şi a altor documente de corespondenţă repartizate spre soluţionare structurii,
  • Coordonarea/participarea, elaborarea/actualizarea de strategii şi programe de dezvoltare durabilă a oraşului pe termen scurt, mediu şi lung,
  • Încadrarea proiectelor de dezvoltare a Municipiului Odorheiu Secuiesc în strategiile locale, judeţene, regionale, naţionale şi europene,
  • Coordonarea elaborării de planuri de acţiune pentru implementarea de strategii, monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor/programelor,
  • Asigurarea relației cu publicul în domeniul de activitate,
  • Participarea la schimburi de experienţă în regiuni din ţară şi străinătate în vederea prezentării şi promovării unor programe de dezvoltare,
  • Coordonarea implementării programelor derulate în cooperare cu alte instituţii, la care Municipiul Odorheiu Secuiesc este partener,
  • Coordonează colaborarea administraţiei locale cu organizaţiile societăţii civile şi organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării programelor realizate în parteneriat cu aceştia,
  • Identifică şi stabileşte oportunităţile de parteneriat cu organizaţii, asociaţii, reţele internaţionale.

Data actualizării:
06.05.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic