Monitorul Oficial Local

Prezentarea activităţii biroului:

 • elaborarea  şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Odorheiu Secuiesc;
 • coordonarea din punct de vedere financiar-bugetar a insituţiilor subordonate şi a societătilor la care unitatea administrativ teritoriala este actionar/asociat;
 • conducerea evidenţei patrimoniului public şi privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc;
 • conducerea evidenţei financiare şi contabile în vederea întocmirii tuturor raportărilor periodice specifice;
 • conducerea evidenţei datoriei publice locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc .
 • Întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului Local.
 • În execuţia cheltuielilor bugetare asigură execuţia următoarelor etape: angajare, lichidare, ordonanţare.
 • Monitorizează cheltuielile de personal pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc , şi instituţiile subordonate Consiliului Local.
 •  darea de seamă lunară şi trimestrială centralizată pentru capitolul bugetar ,,Învăţământ”.
 • Întocmeşte cereri de deschidere de credite bugetare şi dispoziţii bugetare pentru municipalitate şi pentru instituţiile subordonate Consiliului Local.
 • Întocmirea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza notelor contabile, în mod sistematic şi cronologic;
 • Înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în contabilitate;
 • Urmărirea şi verificarea viramentelor bancare;
 • Urmărirea şi verificarea registrului de casă.
 • plata cheltuielilor aparatului propriu şi unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Odorheiu Secuiesc
 • evidenţa transferurilor şi finanţărilor efectuate de la bugetul local
 • operaţiunile derulate prin conturi deschise la băncile comerciale, în lei şi în valută
 • evidenţa datoriilor, creanţelor
 • reflectarea în evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor realizate, prin intermediul conturilor de execuţie bugetară,
 • întocmeşte şi semnează ordinele de plată pentru Trezoreria Municipiului Odorheiu Secuiesc, pentru plăţile specifice trezoreriei şi a celor efectuate prin băncile comerciale (interne şi externe), asigurând verificarea documentelor justificative prin care se dispun plăţi şi încadrarea lor în limita disponibilităţilor de credite bugetare deschise, sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz;
 • întocmeşte şi semnează ordinele de plată pentru Trezoreria Municipiului Odorheiu Secuiesc, pentru compensările, restituirile, regularizările din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local;
 • exercită controlul financiar preventiv propriu din partea Serviciului Contabilitate, prin persoanele împuternicite prin dispoziţie a Primarului;
 • realizează elaborarea lunară, trimestrială şi anuală a conturilor de execuţie bugetară, aferente fiecărui buget, şi a situaţiilor financiare ale Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc ;
Program de lucru

Luni – 10.00 – 14.00

Marți – 10.00 – 14.00

Miercuri – 10.00 – 14.00

Joi – 10.00 – 14.00

Vineri – 10.00 – 14.00

Data actualizării:
08.01.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic