Monitorul Oficial Local

Anunţ de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Program anual de finanțare nerambursabilă al activităților de tineret și educaționale, din bugetul Municipiului Odorheiu Secuiesc pe anul 2024”

 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

 

2. Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.

 

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HCL 46/2024.

 

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor cu privire la drepturile, libertățile și obligațiile tinerilor în context european, promovarea valorilor democratice; Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viață sănătos; Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor și creșterea gradului de informare și educare a acestora privind planificarea familială și bolile cu transmitere sexuală; Promovarea voluntariatului şi implicării tinerilor în activităţi multiculturale, multietnice şi intergeneraţionale; Creșterea gradului de dezvoltare a spiritului de echipă, apartenență la grup și a fair play – ului, Petrecere timp liber, stimularea participării tinerilor în Anul Jocului; Prevenirea abandonului școlar, a absenteismului şi prevenirea fenomenului de bullying , Încurajarea şi susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii, Premierea elevilor şi pregătirea şcolară a elevilor; Stimularea elevilor în folosirea tehnologiei în diferite discipline, Încurajarea programelor educaţionale; Educaţie economică şi financiară, antreprenorială.

 

5. Suma aprobată pe anul 2024: 250.000 lei

 

6. Durata programului: mai – noiembrie 2024

7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: online pe platforma www.udvarhely.ro/palyazatok sau la registratura primăriei din Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

Data limită pentru depunere: 05 aprilie 2024,  ora 13.30

8. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc www.udvarhely.ro Persoana de contact: Biró Ágnes, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 35/22.02.2024.

Data actualizării:
26.04.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic