Monitorul Oficial Local

Anunța de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ” Programul anual de finanţare nerambursabilă al activităţilor pentru categorii defavorizate fizic, psihic, mental sau economic, din Municipiul Odorheiu Secuiesc pe anul 2024″

 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HCL 46/2024.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: Dezvoltarea serviciilor sociale primare pentru grupurile defavorizate (vârstnici, copii și tineri aflați în dificultate și persoane cu dizabilități); Protejarea grupurilor defavorizate fizic, psihic, mental sau economic; Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în creșterea accesului la servicii sociale și de recuperare de specialitate pentru copii cu dizabilități, sau cu întârzieri în dezvoltare; Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea de servicii sociale de asistență de specialitate, îngrijire, găzduire pentru victimele violenței în familie (femei, copii, vârstnici) ; Creşterea gradului de mobilizare a voluntariatului şi a eforturilor comunităţii.

5. Suma aprobată pe anul 2024:  80.000 lei

6. Durata programului: mai – noiembrie 2024

7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: online pe platforma www.udvarhely.ro/palyazatok sau la registratura primăriei din Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

Data limită pentru depunere : 05 aprilie 2024, ora 13:30

8. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro Persoana de contact: Biró Ágnes, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 35/22.02.2024

Data actualizării:
26.04.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic