Helyi hivatalos közlöny

Összesen 46 napirendi pont szerepelt a mai tanácsülés összehívójában. A Szent István teremben tartott testületi ülésen Gálfi Árpád napirend előtti felszólalásában kiemelte, hogy idén ismét lehetősége lesz a sportegyesületeknek, a Romániában elismert egyházaknak valamint a civil szervezeteknek több területen is pályázni a helyi pályázati rendszerben, használjkák ki a lehetőséget. Idén a valaha meghirdetett legnagyobb összeget fordítja a város erre a célra.

Adóügyek tekintetében is fontos előterjesztések szerepeltek a napirenden: több százezer lejre rúgott a határozattervezetekben szereplő adókedvezmények összértéke. Szintén jó híre volt a mai tanácsülésnek, hogy a mai ülésre előterjesztett határozattervezet elfogadását követően 29 fiatal család költözhet csereháti ifjúsági lakásba.

A napirend előtti felszólalásokat követően az Ikos Conf Rt. által eladásra kínált ingatlanok esetleges önkormányzat általi megvásárlása volt napirenden.

Noha a szakbizottsági véleményezés, illetve a testületi ülésen is a tanácsosi álláspont elutasító volt arra hivatkozva, hogy nagyon sok az 1,3 millió eurós érték, illetve hogy nem feltétlenül van ezekre az ingatlanokra szüksége a városnak, a vállalat vezetője hangsúlyozta: erkölcsö kötelességének érezte azt, hogy az eladásra kínált ingatlanokról értesítse a várost, mintegy felajánlva azokat a megvásárlásra.

Ezt követően számos adókedvezményre vonatkozó határozattervezetet terjesztett elő az adóosztály. Ezek jóváhagyását követően a korábbi időszakból összesen 209 hibrid gépjárműtulajdonos, illetve a tavalyi évben további 112 hibrid autótulajdonos kapta meg a törvény és a helyi adóhatározat biztosította 95%-os adókedvezményt, amelynek összértéke meghaladja a százezer lejt.

A továbbiakban számos ingatlan esetében terjesztette elő az adóosztály az ingatlan- és területadó fizetésének kötelezettsége alóli teljes mentességet. A mai döntést követően a Gyulafehérvári Caritas (10.175+7377 lej), a Szent Gellért Alapítvány (1458 lej), a Gondviselés Segélyszervezet (5747 lej), a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete (450 lej), az Erdélyi Református Egyházkerület Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület által bérmentesen használt ingatlana (45249 lej), az Udvarhelyi Fiatal Fórum (11.239 lej), a NYÖP (3563 lej), a Civitas Alapítvány (6786 lej), a Székelyudvarhelyért Alapítvány (4635 lej), a könyvtárként használt épületrészre az Urmánczy család (4976 lej), a Pió Egyesület székháza (21314 lej), az Orbán Alapítvány által használt egyik ingatlan (4054 lej), a HBC (61605 lej), a Kolping (36276 lej) élvezhet az idei esztendőben adómentességet.

Következett a helyi pályázatok kiírásainak jóváhagyása. Eszerint a korábban megszavazott összegekkel hagyta jóvá a helyi pályázati programokat a testület. A Romániában elismert egyházak épületfelújításra, építkezésre vagy szociális tevékeységekre 180.000 lejes keretösszeget pályázhatnak meg. A sporttevékenységek támogatására 1.500.000 lejes keretösszeg áll rendelkezésre, amelyre a verseny- és tömegsport területén tevékenykedő egyesületek pályázhatnak felkészítésre, versenyeken való részvételre. Újdonság, hogy idén 25%-os előleget is kaphatnak a pályázók.

Közhasznú, illetve közérdekű egyesületek 330.000 lejes keretösszeget pályázhatnak ifjúsági tevékenységek (200.000 lej), környezetvédelem (30.000 lej) vagy szociális (100.000 lej) területen.

Megemelték a megyei szociális intézményeknél elhelyezett felnőttek  (300 lej személyenként havonta) és kiskorúak (250 lej személyenként havonta) részköltségek összegeit.

Módosították a legelőbérleteket, illetve különféle mezőgazdasági leltári tárgyak közvagyonba vételi listáját.

Több csereháti ifjúsági lakás bérlők kérésére történő cseréjét is megszavazták a tanácsosok, illetve elfogadták a lakások átadási névjegyzékét, valamint a bérleti díjakat is.

Több oktatási intézményben található helyiség bérbeadását is jóváhagyta a testület. Az egyházi ingatlanokban működő iskolák bérleti díjairól is döntöttek. A város idén 350.000 lejt kell fizessen a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyháznak a Tamási Áron Gimnázium bérleti díjaként, illetve szintén 350.000 lejt az Erdélyi Református Egyházmegyének a Baczkamadarasi Kis Gergely Reformátsu Kollégium bérleti díjaként.

A város visszavette továbbá az Eötvös József Szakközépiskola ügykezeléséből a fiúbentlakás épületét. Leválasztottak egy 8000 négyzetméteres területet a szejkei területről, illetve területleadási tervezeteket is elfogadtak. Napirendre került a könyvtár magántulajdonban lévő épületrészének megvásárlása is. A folyamat elindítását támogatta a testület, csakúgy mint egy utca gázhálózatának bővítését.

Következett a vár felújítási projektjéhez tartozó Tó utca villanyvezetékének földbehelyezési tervének jóváhagyása. Ezt az Electrica és aváros részfinanszírozza, amely révén eltávolítják a villanyoszlopokat és leszerelik a légvezetékeket.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház állította össze a polgármesteri hivatal fejlesztési és beruházási igazgatósága a támogatási igénylést és a költségeket: a családtervezési rendelő felszerelésére, felújítására és új bútorzat vásárlására mintegy 332 ezer lejes, az újszülöttek szűrésére és intenzív ellátására szolgáló eszközökre 222 ezer lejes áfa nélküli összegű támogatásra pályáz a város. A Művelődési Ház energetikai felújítását célzó projekt esetében a minisztériu jelezte, hogy nincs már pénz a pályázatban szereplő két elektromos töltőre, így azokat ki kell venni a dokumentációból. Ezt hagyta ma jóvá a testület.

Az ülés a különfélék tárgyalásával zárult. Péter Loránd gazdasági igazgató ismertette a Tomcsa Sándor Színház által a jövedelemadó 2%-ból kapott összeg elköltésének részleteit. A tavaly a színház 1,8 millió lejből 780 ezer lejt működésre, 310 ezret fejlesztésre költött, 716 ezer megmaradt, ezt az összeget az idén fogja elkölteni az intézmény. Fontos adalék volt a beszámolóban, hogy Hargita megye összesen 8,3 millió lejt kapott a jövedelemadó visszaosztásakor, 1,7 millió lejjel többent, mint amennyi járt volna. A probléma az, hogy körzetenként összesítve Csík 1,7, Gyergyó 500 ezer lejjel többet kapott, mint amennyi járt volna, Udvarhely pedig 460 ezerrel kevesebbet, mint amennyit kapnia kellett volna.

 

Frissítés dátuma:
2023.02.23.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette