Helyi hivatalos közlöny

A múlt heti rendkívüli ülést követően tegnap, július utolsó csütörtökén tartotta a székelyudvarhelyi önkormányzat rendes havi tanácsülését. Az eredeti napirenden 24, több fontos döntés miatt a kiegészített napirenden vegül 28 napirendi pont szerepelt.

Ülésvezetőként Berde Zoltán foglalta el a prezidiumnál a helyét. Napirend előtti felszólalásában Gálfi Árpád polgármester hangsúlyozta: ismét fontos döntéseket kell meghozzon a testület.

A júniusi két ülés jegyzőkönyvének elfogadását követően a város költségvetésének módosítása került napirendre. 339 ezer lejt kapott a kórház, amelyből új inkubátorokat fognak vásárolni az újszülött osztály számára, illetve 6.000 lejnyi támogatást is befoglaltak az intézmény költségvetésébe, amelyet javítási munkálatokra fordítanak. A Móra Ferenc általános Iskola a délutáni programra kapott pénzt, a könyvtár pedig 40.000 lejt csoportosított át. A beruházási osztály is kért módosításokat a városháza különböző osztályainak kéréseit összesítve. Egy pont kivételével a listát jóváhagyta a testület. Egy kormányhatározat alapján a sürgősségi alapból Székelyudvarhely 35.000 lejt kapott természeti csapások okozta károk kezelésére.

A város második negyedéves zárszámadásának elfogadását követően egy magánvállalkozás működési engedélyét hagyták jóvá.

A testület összetételében történt változások miatt több bizottsági kinevezés került napirendre, amelyekkel Biró Lórándot hatalmazták fel. A város köztulajdonába helyezték a Szentimre utca tetejétől a Kerekerdőig tartó erdei utat, illetve elfogadta a testület a Cseplesztetőn lévő terület felértékelési és egyezkedési jelentését. A városi vízvédelmi terv elfogadása is megtörtént. Ennek célja a gazdasági tevékenységből származó nitrátszennyezés megelőzése.

A Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás, illetve a Hargita Víz Egyesület számára fizetendő éves tagsági díjakat is jóváhagyta a testület. Elfogadták a játszóterek és parkok szervezési és működési szabályzatát. Ez hamarosan minden játszótérre ki fog kerülni. Egy megüresedett cserehát ifjúsági lakásba költözhet be a listán szereplő újabb jogosult fiatal, de egy, a Cekend bejáratban lévő szoicális lakásba is új bérlő költözik, csakúgy mint egy kétszobás és egy egyszobás csereháti szociális lakásba.

Több vízvezeték és csatornarendszer közterületen történő lefektetéséhez szintén hozzájarult a testület, illetve ismét volt olyan tervezet a napirenden, amelyben magánszemély tulajdonának egy részt köztulajdonná minősítették. A város magántulajdonává minősítették a Rákóczi úti tekepályát és a hozzá tartozó ingatlant, illetve az új inkubátorházhoz szükséges három terület egyesítését is megszavazták.

Elfogadták egy bethlenfalvi utca elnevezését: az új név Szénakert utca lesz. Szintén jóváhagyták a HBC Startolj velünk Udvarhelyen! program minimis támogatási rendszerét, egy Pestszentimre-Pestszentlőrincz önkormányzata által kezdeményezett európai uniós programhoz való csatlakozási kérelmet, a sportminisztérium által kérvényezett Székelyudvarhelyi Sport Klub számára történő ingyen használatba adási kérelmet az úgynevezett UCECOM-épületben, valamint az Utcai Névjegyzék Nyilvántartójához való hozzáférési joggal rendelkező képviselőt is kinevezték.

A különféléknél az új bölcsőde kérdése és a város címerének sorsa is felmerült. Venczel Attila főjegyző ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte: állandó a kapcsolat a fejlesztési minisztériummal, várhatóan rövid időn belül érkezik a kormány jóváhagyása.

Frissítés dátuma:
2021.07.30.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette