Helyi hivatalos közlöny

Összesen 33 napirendi pont tárgyalására hívta össze az önkormányzati testületet Gálfi Árpád polgármester. A korábbi tanácsülések jegyzőkönyveinek elfogadása volt az első napirendi pont, rögtön a napirend előtti felszólalásokat követően.

Gálfi Árpád az ülés elején hangsúlyozta az Aqua Nova-perben született végső döntés fontosságát, kiemelve, hogy a közel 30 millió lejes összeg mekkora anyagi terhet jelentett volna a városnak.

A távfűtésre kapott közel 535 ezer lejes támogatás, valamint az öt darab Helyreállítási Alapnál elnyert pályázat miatt szükségessé vált a város költségvetésének kiigazítására is. A kamerarendszerre egy 700 ezer lejes szerződés, a városi korház járóbeteggondozás korszerűsítésére 2.762.000 lejes, a Villanytelep utcai fogászat épületének energetikai felújítására 401 ezer lejes, a Művelődési Ház energetikai megújulására 2.400.000 lejes, valamint a szelektív hulladéksziget építésére 1.450.000 lejes szerződést írt alá a város.

Módosult két meglevő szerződés is. Az Orbán Balázs iskola enegretikai felújításásra előirányzott 150 ezer lejes összeget 300 ezer lejre, valamint a hulladékgyűjtő központ létesítésére előirányzott összeg 286 ezer lejre emelkedett. Ezek a pályázati módosítások összesen 7.949.000 lejt jelentenek mind jövedelmi, mind költség oldalon.

Elutasította a testület a zárszámadásokat, hosszas vita után ugyan, de végül megszavazták a statisztikai hivatal által kiközölt, kötelező érvényű adóalapszint 13,8%-os inflációs értékkel történő kiigazítását. Részfinanszírozza a város az idei Hargita Ralit 50.000 lejjel. Jóváhagyta a testület továbbá a Székelyudvarhely Városi Kórház szerkezeti felépítését és tisztségi jegyzékét. A mai ülésen átalakítottak egy köztisztséget a lakosságnyilvántartó irodánál pályzakezdővé, amelyet meg is akar hirdetni a városháza.

Szintén támogatta a testület a kulturális pályázatok elbíráló bizottságának javasolt összetételét, illetve egy legelőről kitermelésre kerülő faanyag értékesítésének előterjesztett módozatát is. Egy magánszemély kérésére jóváhagyta a testület egy 1312 négyzetméteres, lakóházhoz tartozó állami tulajdonban lévő területet magántulajdonná minősítését is. Közvagyonba vette az önkormányzat a Szénakert dűlőben elkészült csatornahálózatot 1.018.000 lej értékben, csakúgy mint a Művelődési Ház mellett felszerelt elektromos autók töltésére alkalmas berendezést, amelynek értéke közel 170 ezer lej. Több magánterület vált közterületté út kialakítása céljából a mai támogató szavazatoknak köszönhetően, illetve több esetben hagyták jóvá a tanácsosok víz- és szennyvízhálózat, villanyhálózat bővítése érdekében a szolgáltató közterületre való rájárási kérelmét.

A műszaki igazgatóság terjesztette elő azt a határozattervezetet, amely a köztisztasági közszolgáltatás fejlesztési alapjának felhasználását tárgyalta. A javaslat szerint egy új seprőgépet, illetve a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló új konténereket vásárolna a város. A határozattervezet mindkét frakció támogatását megkapta. Szintén elfogadta a testület az új elektromos töltőállomás működési és használati szabályzatát, ennek értelmében 1,62 lej/kWh-s árral lehet használni azt. Az ár a működtetési költségeket fedezi, nem jelent bevételt a város költségvetését tekintve.

Az újonnan átadott csereháti ifjúsági lakásoknál megüresedett egy lakrészt, ennek kiutalását hagyta jóvá a testület a pontszám szerinti lista következő jogosult családnak. A Felsőlok dűlőben egy új utcanevet – Merkúr utca – szavazott meg a tanácsosi testület. Jóváhagyták továbbá egy, a Reményik Sándor utcában lévő terület városrendezési tervét, illetve a Csalóka dűlőben található terület városrendezési tervét.

A csillagvizsgáló épületének felújítását, valamint a körülötte lévő park műszaki tervének, valamint gazdasági, technikai dokumentációját és mutatóit terjesztette a testület elé a fejlesztési és beruházási igazgatóság. A három kilátót és egy fitneszterületet, sétányokat, játszóteret stb., valamint az épület bontását és újjáépítését tartalmazó műszaki tervet is elfogadta a testület. A kivitelezésre 15 hónap áll a szakcég rendelkezésére. Az előterjesztett összérték: 8.750.104,97 lej.

Szintén megszavazta a testület a polgármesteri hivatalnál és az alárendelt intézményeknél dolgozó közrtisztviselők és közalkalmazottak alap munkabérének kiigazítását is. Egy, az elkészült szolgálati lakásokkal kapcsolatban, egy szomszéd által elindított perben a mai döntés értelmében a helyi önkormányzatot a polgármesteri hivatal jogi osztálya fogja képviselni.

 

 

 

 

Frissítés dátuma:
2023.04.27.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette