Helyi hivatalos közlöny

Májusi soros ülését tartotta ma délelőtt a székelyudvarhelyi önkormányzati testület. A polgármester összehívójában összesen 38 napirendi pont szerepelt.

A napirend tárgyalása előtt a nemrég megválasztott diákpolgármester, Balázs László szólalt fel, ismertetve az általa és a csapata által kitűzött célokat, elképzeléseket.

A napirend előtti felszólalásokat követően elkezdődött a tényleges képviselői munka. Az előre kiküldött napirendi pontosk közül elhalasztották a szavazást a korábbi tanácsülések jegyzőkönyveiről, illetve lekerült a napirendről az idei Pro Urbe-díjasok és a város díszpolgári címét odaítélő határozattervezetek.

Módosult a város költségvetése: 4000 lejes támogatás érkezett a diákok kedvezményez utaztatására, illetve előfinanszírozást kap a város a csillagvizsgálós projektre 1.331.752 lej értékben.

Több társulás tagja a város, ezek mindengyikének tagsági díjat kell fizetni. Ezek közül kiemelkedik a Harghita Business Centernek (HBC) fizetendő 885.000 lejes tagsági díj. A testület mindeniket jóváhagyta. Szintén jóváhagyták a Romániában elismert egyházak számára kiírt helyi pályázati program megítélt támogatásait.

A román állam által elismert egyházak támogatására 4 kérelem érkezett be:

  • a II.-es Református Egyházközségnek 52.900 lejt,
  • a Szent Miklós Római Katolikus Plébániának 21.300 lejt,
  • a Kadicsfalvi Római Katolikus Plébániának 71.100 lejt,
  • a Központi Unitárius Egyház részére pedig 26.400 lejt osztott szét a bizottság.

A szociális igazgatóság a városban élő mozgássérült felnőttek számára szerződik ki gyógytorna és gyógymasszázs programot.

Szintén jóváhagyták a Helyi Rendőrség szerkezeti felépítésének és tisztségi jegyzékének módosítását, csakúgy mint a VSK számára jogi szolgáltatás igénybevételét, amely az országos jégkorong szövetségnél történt kizárások ügyében indokolt.

A szakbizottságok tárgyalták az idei Pro Urbe-díjasok és a város díszpolgárának kitüntetését, a határozattervezetet június 26-án, dísztanácsülésen fogadja majd el a testület.

Magánterületté vált egy állami tulajdonban lévő terület, jóváhagyta az önkormányzat a város kül- és belterületén lévő csatornákat, és patakokat. A mai tanácsülésen hozott döntés szerint az Urbana feladatkörébe került a trágyatelep működtetése, illetve több esetben megszavazták a közterületen lévő szolgáltatói vezetékek bővítését.

Egy visszaszolgáltatási procedúra folytán a kadicsfalvi egyház tulajdonába került a Termés utca 3. szám alatti ingatlan, így június elsejétől a Kipi-Kopi Napköziotthon által használt épületért 4166 lej havi bért kell fizessen a város.

Bővült továbbá a város magánvagyona, illetve jóváhagyták az ivó- és szennyvízszolgáltatásból származó alap felhasználását, amely többek között nyomásfokozó beszerzését, szennyvízhálózat bővítését foglalja magában. Szintén elfogadták több csereháti lakásbérlő kérését, akik visszaléptek a vásárlástól.

A testület elé került a Bethlenfalvi út és a Fások utca kereszteződésében lévő villanyoszlop költöztetése. A tanulmány műszaki és gazdasági mutatóit fogadták el: két tartóoszlop a tervezett nyomvonal védelmi övezetében van, ezeket le fogják bontani a hozzájuk tartozó vezetékekkel együtt, és három új oszlopot állítanak fel a védelmi övezeten kívül. A beruházás összértéke 78.399,58 lej. A költségek 50-50%-ban terhelik a várost és a szolgáltatót.

Frissültek a digitális hulladékszigetek létrehozásáról szóló pályázat költségei, amelyek így közel 4,9 millió lejre emelkednek, hiszen az 1,1 köbméteres hulladéktározókkal felszerelt, 1-es típusú hulladékszigetek egységára 230.000 euróról 322.000-re nőtt.. Szintén a testület elé vitte a fejlesztési és beruházási igazgatóság a Székelytámadt vár pályázatán belül megvalósuló Tó utcai felújítás kivitelezési tanulmánya és mutatói.

A terv magába foglalja a 101,51 méteres utca megalapozását és a kockaköves burkolat elkészítését, járda, zöldövezet kialakítását, az esővízhálózat kiépítését és a közvilágítást. A járda 1,5 méter szelességű lesz, az utca 4,5 méter: az autósforgalom korlátozva lesz, kizárólag a rezidenseknek, vagy más esetben engedély alapján, a Tó utca Tompa László utcára eső végét sorompó fogja zárni. A közvilágítást 3 darab oszloppal és LED-es világítótesttel tervezik, az oszlopok alapja és formája olyan lesz, hogy azok illeszkedjenek a szomszédos műemlék védelmi övezetébe. A beruházás összköltsége 1.026.706,56 lej, amiből az építészet és gépészet költségei 717.469,52 lej. A beruházás futamideje: 6 hónap.

Ezzel a határozattal módosult a Székelytámadt vár pályázatának összköltségvetése, amely így 30.876.524,22 lej, ebből a város saját hozzájárulása az elszámolható és el nem számolható költségekhez 9.452.830,75 lej.

Elfogadtak egy Szentjános utcai övezeti rendezési tervet, illetve jóváhagyták egy jogi szolgáltatás beszerzésének díjszabásmódosítását is.

A mai döntés értelmében a teqball és a hagyományos újászat bekerült a VSK szakosztályai közé, a helyi pályázati részleg pedig ismertette a kulturális pályázatok elbírálásának eredményeit.

Frissítés dátuma:
2023.05.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette