Helyi hivatalos közlöny

Ma reggel 9 órakor kezdődött a székelyudvarhelyi önkormányzati testület soros havi tanácsülése. A napirenden 28 pont szerepelt előzetesen, ám szükségessé vált még egy határozattervezet fölvétele az előzetesen kiküldött dokumentációhoz képest.

Napirend előtti felszólalásában Gálfi Árpád polgármester kiemelte a költségvetés kiegészítését tárgyaló határozattervezet fontosságát. Hangsúlyozta, hogy köszönet jár mind a fejlesztési minisztériumtól érkező 219.000 lejes fűtéstámogatásra fordítható, mind pedig a Hargita Megye Tanácsától érkező 1 millió lejes tételért. Ez utóbbi a Fenyés és a Szejkefürdő között építendő terelőút megvalósíthatósági tanulmányára fordítja a város, hozzátéve ehhez az összeghez a hiányzó részt.

A napirend, illetve a korábbi ülésekről készült jegyzőkönyvek elfogadását követően az erdőtelepítési programot fogadta el a testület. A két fennebb említett költségvetési tétel mellett szponzorszerződésekből 9.000 lejt, valamint a Haáz Rezső Múzeum pályázati úton elnyert 19.000 lejes tételét foglalta be a testület a város költségvetésébe. A 2021-es év zárszámadásának elfogadását követően az Urbana Rt. idei költségvetését szavazta meg a testület.

Ma további 48 hibridautó tulajdonosa kapta meg a 95%-os adókedvezményt. A 28 jogi és a 20 természetes személynek megítélt kezdvezmény összértéke 27.964 lej.

Egy újabb temetkezési vállalkozás kapta meg a működési engedélyt, továbbá több köztisztség átalakítását is jóváhagyta a testület. Így egy orvosi állást fogorvosi állássá minősített át a testület. Ez a lépés elengedhetetlen volt ahhoz, hogy elindulhasson Székelyudvarhely az iskolahálózatban a fogorvosi tevékenység.

Szintén megszavazták a Város Bölcsődére érvényes havi eltartási költségeket: egy gyerek havi díja 429,24 lej. Továbbá megszavazták az állami gondozásban lévő gyermekek személyenkénti 220 lejes, az állami gondozásban lévő, fogyatékkal élő felnőttek személyenkénti 270 lejes részköltség-finanszírozását. Több szociális szolgáltatás esetében megkötheti a szerződést a város nyertes szolgáltatókkal.

Megszavazták továbbá a katolikus egyház tulajdonában lévő, oktatási tevékenységre használt területekre és épületekre fizetendő bérleti díjakat, ez egy évre 330.000 lej.

Több utcában a gázhálózat bővítése miatt kapott rájárást a közterületre a szolgáltató: Építők, Csalóka, Iskola és Templom utcákat érinti ez a döntés. A Tábor utcában elektromos vezetéket fektetnek le, a II. Rákóczi ferenc utca és Boldogfalva között a Harvíz dolgozhat a vízhálózat és a csatornarendszer bővítésén.

A Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete számára befizetheti a tagsági díjat a város a mai jóváhagyó szavazat után, illetve haladhat a kórház mögötti szolgálati lakások közművekre való csatlakozása is. a közel 130 ezer lejes munkálat során oszlopkat és ledes lámpatesteket helyeznek el. Az úgynevezett Fernengel-kereszteződésnél is előrelépés történt: a testület jóváhagyta a kereszteződés villanyhálózatát kezelő tervet. 255 méter légi vezeték kerülhet a föld alá, valamint eltávolítanak hat darab régi villanyoszlopot, behelyeznek négy újat. A munkálat összértéke mintegy 230 ezer lej.

A Lejtő, Cinege és a Farcádi utcák elektromos hálózatának bővítését is jóváhagyta a testület. A munkálat felét a város fizeti, amely 246.369,85 lejes áfa nélküli összeget jelent.

A különféléknél a város főjegyzője számolt be a 2021-es tevékenységéről. Venczel Attila jelezte, hogy komolyan kell venni a jelenleg zajló népszámlálást, a május 15-ig tartó önkitöltős szakasz során bárki otthon, vagy az összeíró pontokon online kitölheti a magára és családjára vonatkozó adatokat.

Szó esett továbbá arról, hogy a legfőbb ügyészség befejezte a vizsgálatot a város tavaly elfogadott címerével kapcsolatban. Az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény, így ejtették az ügyet.

 

Frissítés dátuma:
2022.04.01.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette