Helyi hivatalos közlöny

Ma délelőtt mutatta be Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a korábban közvitára bocsátott, 2022-re tervezett költségvetését.

A városháza Orbán Balázs termében tartott sajtótájékoztatón Gálfi Árpád polgármester, Pálfi Kinga alpolgármester és Albert Sándor városmenedzser ismertette részletesen a tervezetet:

Székelyudvarhely 2022-es költségvetés-tervezete

Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi Árpád ismertette az idei tervezet sarokszámait.

2022-re 137,6 millió lejjel tervez a város bevételi oldalon, amely összeg mintegy 47 millió lejjel több a tavalyi összegnél. Az előző évek többletével együtt 162,5 millió lejjel gazdáskodhat Székelyudvarhely. Ebből a saját, illetve az Európai Uniós forrásokból beruházásokra tervezett összeg 74,5 millió lej.

Az idei év költségvetés-tervezetének összeállításakor az volt a fő szempont, hogy egyrészt az elkezdett beruházások folytatódjanak, lehetőség szerint be is fejeződjenek, másrészt, hogy a következő időszakban nyíló finanszírozási lehetőségekre készen álljon a város.

Albert Sándor városmenedzser hangsúlyozta, hogy az idei tervezet az elmúlt évek legmagasabb bevételi oldalával számol.

A költségvetés tervezett bevételei közül kimagasló a költségvetési támogatások összege, amely több mint 66 millió lej. Emellett a természetes személyek jövedelemadójának helyben maradó része mintegy 41 millió lejt tesz ki. A befizetett adók a költségvetés bevételi oldalának mintegy 16 %-t teszik ki, ez nagyságrendileg 22 millió lejt jelent.

Kiadási oldalon két kiemelkedő elem van, ezek közül is a legnagyobb összeget az útkarbantartás és közszállítás fejezet foglalja magába. Itt mintegy 26,5 millió lej a tervezett beruházások értéke – itt a két mobilitási projektre szánt összeg jelentős –, illetve további közel 5 millió lej a karbantartási munkálatok tervezett összege.

Kiemelte továbbá a kultúra, oktatás, szabadidő, zöldövezetek és egyházak fejezetet, ahol az iskolákat és a szabadidős tevékenységeket befolyásoló beruházások vannak.

A tavalyi évhez képest jelentős terhet rónak a városra a megemelt energiaárak. Egyrészt a saját működési költségeknél tapasztalható ez, hiszen a város fenntartásában nagyon sok épület van, másrészt az oktatási intézmények számláinak a fedezete javarészt teljes mértékben, esetenként részben, szintén a város költségvetését terhelik. A kulturális intézmények megnövekedett számláinak kifizetésében a város a kizárólagos finanszírozó.

Idénre továbbá jelentős távhőszubvencióval kell számoljon a város, hiszen a lakossági ár a távhőtermelési árnak a 37%-a, a fennmaradó összeg a városi költségvetést terheli.

Az önkormányzat által fenntartott alintézmények idei költségvetés-tervezetét Pálfi Kinga alpolgármester ismertette.

A kulturális alintézmények esetében is a megemelt energiaárak jelentős anyagi terhet jelentenek a városnak, emellett azonban a programokra, az intézményi építkezésre is gondol a tervezet.

A színház költségvetését jelentősen növelte a tavaly a város által megpályázott 2%-os kulturális alapból lehívott 900 ezer lejes összeg. A Néptáncműhely a mozi épületének ügykezelőjévé vált, ezért annak működési és fenntartási költségei is itt szerepelnek.

Az oktatás esetében is az a cél, hogy az oktatási intézmények működtetési költségei mellett beruházások is megvalósuljanak. Idén lezárul az Orbán Balázs Általános Iskola tornatermének építése, a Bethlen Gábor Általános Iskola épületbővítése is elkészül. Emellett elindult a Bányai János Műszaki Szakközépiskola projektje, illetve több tervet adott már le a város iskolák hőszigetelésére is.

A város ugyanakkor idén is meghirdeti a helyi pályázatait. A tervezett összegek a következők: egészséges életmód – 25.000 lej, ifjúság – 175.000 lej, környezetvédelem – 30.000 lej, hátrányos helyzetűek támogatása – 100.000 lej, sport – 1.150.000 lej (150.000 lejjel több a tavalyinál, hiszen a kézilabda klub idén nem pályázhat), kulturális alap – 200.000 lej, egyházak – 180.000 lej.

Az európai uniós társfinanszírozású beruházásokra a következőképpen oszlanak meg a tervezett költségek:

 

A saját finanszírozásból megvalósuló beruházások közül az Orbán Balázs iskola tornaterménél zajló munkálatok idén lezárulnak. Az Ugron Gábor utca felső szakaszának modernizálását továbbra is területproblémák akadályozzák, hiszen szükség lesz magánterületek közterületté minősítésére ahhoz, hogy az urbanisztikai szabályoknak megfelelő utca épüljön. Az új műszaki terv tavaszra készül el.

A két útkereszteződés esetében villamoshálózati érintettség miatt nem haladt a kivitelezés. Az Orbán Balázs–Wesselényi Miklós–Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésénél megkapta a város a villamossági vállalat jóváhagyását, így itt el tud kezdődni a munkálat, a Fások utcai kereszteződés esetében azonban a magasfeszültségű vezeték miatt továbbra is a jóváhagyásra vár a város. Továbbá a csereháti új ifjúsági lakásoknál és a kórház szomszédságában épült szolgálati lakásoknál idén a területrendezés van betervezve a költségvetésbe. Ezek jelenleg közbeszerzés alatt vannak.

Emellett jelentős összegek szerepelnek a tervezetben a terelőút, az uszoda, a stadion megvalósíthatósági tanulmányaira. Az Anghel Saligny-programba beküldött utak felújításánál is várhatóan lesz előrelépés, finanszírozás esetén pedig ezeknek a tervezése még idén le kell záruljon.

Az úgynevezett PNRR-programra is terveztünk be tételeket: tömbházszigetelésre, középületek és közintézmények épületeinek modernizálására, az új bölcsődét érintő övezeti rendezési tervre, a városi strand modernizálására.

A cél idén egyértelműen az, hogy kiemelkedő legyen ez az esztendő a megvalósítások szempontjából. Ezt hatékonyan tudja segíteni a meghirdetett állások szakemberekkel történő betöltése is.

Venczel Attila, Székelyudvarhely főjegyzője, a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a mai tanácsülésen nem voltak adottak a költségvetés elfogadásához a szükséges törvényi feltételek, így meg kell várni a mai kormánydöntést az önkormányzati ülés összehívása előtt. A várhatóan ma elfogadandó két kormányhatározat kihat például a Városi Bölcsőde idei tervezett költségvetésére.

Számításaink szerint holnap lehet önkormányzati ülésen tárgyalni a város költségvetés-tervezetét.

 

 

Frissítés dátuma:
2022.02.21.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette