Helyi hivatalos közlöny

Felhívjuk azon kadicsfalvi (a Rezt-etőn és Erőstó dűlőben) magánerdő-tulajdonosok figyelmét, akik tulajdonpapírral is rendelkeznek, hogy az erdészeti alaptörvény alapján kötelesek egy erdőgondnoksággal őrzési szerződést kötni.

Az Erdészeti Területi Felügyelőség rövid időn belül büntetni szándékszik mindazokat, akik nem tettek eleget törvényes kötelezettségeiknek. Ennek elkerülése érdekében április hónap folyamán, minden nap reggel 8 és déli 12 óra között, a Homoródi Állami Erdőgondnokság várja az erdőtulajdonosokat a szerződések megkötésére az erdészeti hivatal székhelyére (Tamási Áron utca 8. szám, a Művelődési Házzal szemben).

A szerződéskötéshez a következő dokumentumokra van szükség:
– a tulajdont igazoló dokumentum (titlu de proprietate),
– a tulajdonos személyi igazolványa (ha elhalálozott a tulajdonpapíron szereplő tulajdonos, akkor szükséges az öröklési dokumentum és az öröklő személy személyazonossági igazolványa).

Frissítés dátuma:
2020.04.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette