Helyi hivatalos közlöny

Fontos:Minden tulajdonjogot igazoló okiratot eredeti példányban és másolatban kerül felmutatásra, nem elfogadott a hitelesített másolat

 

A lakcím vagy a tartózkodási hely bizonyítéka a hatályban levő román törvénykezések és az érvényességi feltételek alapján kötött okirattal történik, mint például:

 • hiteles formában kötött adásvételi szerződés, lakás típusú ingatlan esetén
 • birtoklevél, lakás típusú ingatlan esetén (teljes címmel ellátva)
 • hiteles formában kötött ajándékozási szerződés, lakás típusú ingatlan esetén
 • hiteles formában kötött élethosszig tartó haszonélvezeti jog fenntartásával kötött adásvételi, eltartási és ajándékozási szerződés, lakás típusú ingatlan esetén, ebben az esetben szükséges a haszonélvező beleegyezése is
 • hiteles formában kötött csereszerződés lakás rendeltetésű ingatlanra
 • hiteles formában kötött önkéntes megosztási szerződés (egyezség)
 • hiteles formában kötött eltartási és életjáradéki szerződés
 • bérleti szerződés , melynek tárgya egy lakás típusú ingatlan az állami lakásállományból (a kérvényezőnek meg kell jelennie a bejegyzésben mint ,,A bérleti szerződés jogosultja” vagy ‚,A bérlővel együtt élő személy’’) . Fel kell mutatni a bérleti szerződést, a függelékeket és a lakóteret igazoló tájékoztatót
 • a bérlő és a bérbeadó között kötött bérleti szerződés magánokirat lakás típusú ingatlan esetén, melyet iktatni kell a Helyi Adó és Pénzügyi Hivatalnál vagy mellékelve kell legyen beiktatott nyilatkozat, űrlap a fent említett egységeknél mely esetben nem szükséges a tulajdonos beleegyezése
 • közjegyzőnél kötött bérleti szerződés vagy a törvénynek megfelelően ügyvéd által  biztos kelttel  ellátva, melynek esetén nem szükséges a tulajdonos beleegyezése
 • közjegyzőnél kötött haszonbérleti szerződés, lakás típusú ingatlan esetén vagy a törvénynek megfelelően vagy a törvénynek megfelelően ügyvéd által biztos kelttel ellátva, melynek esetén nem szükséges a tulajdonos beleegyezése
 • közjegyző által kiadott örökösödési bizonyítvány
 • végleges és visszavonhatatlan bírói határozat, mely tulajdonjogot, visszaigénylést vagy megosztást állapít meg egy lakás típusú ingatlan esetén; – azok a bírósági határozatok esetén, melynek során jóvá volt hagyva a kereset a telekkönyvi szolgáltatásra és pénzbeli összeg kifizetésére való kötelezettségre rendelkezések történtek, a határozatnak véglegesnek, visszavonhatatlannak kell lennie illetve végrehajtói záradékkal kell legyen ellátva,
 • odaítélési okirat családi lakás típusú ingatlan esetén
 • ingatlan-leasingszerződés– az ingatlan jogcímet bizonyítani tudja, a bérlő/használó személy, férje/felesége és a gyermekei ennek a személynek- abban az esetben, mikor a személyi igazolványt egy harmadik személy kéri, szükséges annak a leasing cégnek beleegyezésének bemutatása, mely fenntartja a tulajdonjogot a leasing szerződés lejártáig
 • átadás fizetés gyanánt (szerződés), családi lakhelyként bejegyzett ingatlan esetén
 • aktuális telekkönyvi kivonat (vagy ne legyen régebbi 30 napnál)-ez lehet elektronikusan igényelt telekkönyv is
 • lakhely címének bizonyítékát képezi, a tulajdonos részére kibocsátott kivonat az Ingatlan Nyilvántartó és Kataszteri Hivatal által, egyéb formaság nem szükséges
 • az Országos Ingatlan Nyilvántartó és Kataszteri Ügynökség által on-line platformon kibocsátott kivonat a tulajdonos részére
 •  közjegyző által kibocsátott telekkönyvi kivonat, mely elektronikus aláírással van ellátva a lakhely címének bizonyítékát képzi, ha csatolva van a megerősítő bizonylat is
 • építkezési engedély vagy építkezési szerződés, családi lakhelyként bejegyzett ingatlan esetén, melyhez csatolni szükségeltetik a lakóhely átadás-átvételi jegyzőkönyve is
 •  a polgármesteri hivatal mezőgazdasági osztálya által kibocsátott igazolás –VIDÉKI KÖRNYEZET ESETÉN-(eredeti formában, mely érvényes 30 napig a kiadás dátumától) melyben szerepelnie kell, hogy a kérelmezője vagy a megmunkáltatója szerepel a Mezőgazdasági Nyilvántartásban.
 • Egyéb okirat mely a bérbeadó jogcímet igazolja és a hatályban levő román törvényeknek feltételei között volt megkötve.

HASZNOS INFORMÁCIÓ

Ha a kérelmező nem a lakóhelység jogosultja, a tulajdonosnak személyesen be kell mutatni a tulajdonjog igazoló okiratot (eredeti vagy másolat), a kérelem hátán ki kell tölteni a személyigazolvány kibocsátását a pénztár dolgozója előtt.

Abban az esetben, ha a tulajdonos nem tud megjelenni személyesen a helyi személyi nyilvántartó közhivatal előtt, helység átvételi nyilatkozatot adhat közjegyző, Románia külföldi követsége vagy konzulátusa, vagy azon közrendi rendőrség hivatalnoka előtt, ahová az ingatlan be van jegyezve (a nyilatkozat eredeti példányban visszatartódik). A tulajdonos által adott nyilatkozatban konkrétan bele kell foglalni, hogy a tulajdonos elfogadja, hogy lakásában, valamely személy lakcíme (tartózkodási helye) legyen bejegyezve.

Egy ingatlan adott általános ügyintézési meghatalmazás nem jogosítja fel egy ingatlan ügyintézőjét, hogy meghatározza és beleegyezzen egy harmadik személy lakcím vagy lakóhely bejegyzéséhez.

Lakcímet (tartózkodási helyet) nem lehet bizonyítani egy elővásárlási adásvételi szerződéssel, mely csak egy ígéret és ami alapján nem ruházódik át a tulajdonjog.

Ha a  lakcímet vagy a tartózkodási helyet igazoló bizonylatban nincs pontos cím (például telekkönyvi kivonatban), akkor ezek mellé a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott házszámigazolásra is szükség van. A házszámigazolást online is kérheti  ITT.

 

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette