Helyi hivatalos közlöny

Több mint ötven napirendi pont szerepelt a mai tanácsülés összehívójában. A napirend előtti felszólalásokat követően az elmúlt tanácsülések jegyzőkönyveit fogadta el a testület.

Következett a város költségvetésének módosítását tárgyaló határozattervezet. Fontos téma volt az oktatási intézmények gáz- és villanyszámláinak kifizetése, a kulturális alintézmények fűtésszámláinak rendezése is. Az oktatási intézményekkel a gazdasági igazgatóság már augusztustól elkezdte az egyeztetést annak érdekében, hogy mindenik intézménynek utalhassa a város a szükséges összegeket. Meg kellett ugyanakkor várni azt is, hogy az oktatási és a kulturális intézményeknek kiszámlázott gigantikus számlákat a szolgáltatók töröljék, és kiküldjék a valós fogyasztástra számoltakat. Ez az óvodák és az iskolák gáz- és áramfogyasztásának biztosítására összesen 1.180.000 lejt jelent a város költségvetéséből, és 635.000 lej kifizetését jelenti az alintézmények számára. A tanácsülésen elhangzott, hogy az iskolák számára jóváhagyott összegeket kizárólag gáz- és villanyszámlák kifizetésére fordíthatják.

A következőkben az Urbana Rt. által működtetett közszállításra hagytak jóvá 500 ezer lejt, továbbá megszavazták a Transcom Udvarhelyszék Közösségi Fejlesztési Társulás létrehozását, amelynek célja a város és a környező falvak közti közszállítás elindítása.

Elfogadta a testület ugyanakkor az új ösztöndíjakra vonatkozó tervezetet. Ennek értelmében egy szociális ösztöndíj 200, egy tanulmányi 150, egy érdemösztöndíj szintén 200, míg egy teljesítmény ösztöndíj 500 lej lesz. A mai döntésnek köszönhetően folytatódik a Marin Prdea iskolában az úgynevezett meleg ebéd program, míg a Tompa László iskolában most kezdődhet el. Az iskolák döntése szerint a diákok étkezési csomagokat fognak kapni.

A Haáz Rezső Múzeum számára jóváhagytak a három új állást (karbantartó, néprajzos muzeológus és restaurátor), a Tomcsa Sándor Színház számára 14, míg a Táncműhely számára hat új állást )három táncos, egy hangosító, egy világosító és egy kellékes) hagytak jóvá.

Több utcában (Rét, Mórics Zsigmon, Széldomb, Templo, Csanády György utcák) gázvezetéket bővítene a szolgáltató, a munkálatok elvégzéséhez önkormányzati testületi jóváhagyásra van szükség. Ezt minden esetben megkapta a gázvállalat. Hasonlóképpen szavazott a testület az áramszolgáltató kéréseinek esetében is. Jóváhagyta a testület továbbá a könyvtár bérleti szerződésére vonatkozó tervezetet is. 10456 lejre emelkedett a bérleti díj.

Több oktatási intézmény kérésére tárgyalta a testület bizonyos helyiségek bérbeadását. Az Orbán Balázs, a Dr. Palló Imre, a Móra Ferenc iskola esetében is megszavazta az előterjesztést az önkormányzati testület.

Szintén átment a Csereháton létesítendő háztartási és szelektív hulladékgyűjtő pont létrehozására vonatkozó beruházás gazdasági, technikai dokumentációja is. Több fejlesztés miatt változott az elmúlt időszakban a köztisztasági közszolgáltatás megszervezése és lebonyolítása, hiszen a Szejkén szükségessé vált a szolgáltatás gyakoriságának növelése, illetve a város területén felszerelt 50 szelektív köztéri kuka ürítése is bekerült a programba. A köztisztasági közszolgáltatás fejlesztési alapjának (5000lej) felhasználása is a tanácsosok asztalára került, amelyet a Szejkefürdő kukáinak modernizálására fordítják.

A mai ülést követően Székelyudvarhely is be tud csatlakozni a szakminisztérium által indítandó roncsautó programba. Ebbe a város 100.000 lejjel száll be. Fontos hangsúlyozni, hogy a program még nem indul, hiszen nem készült még el annak végleges szabályzata.

Ezt követően több csereháti lakás eladását hagyta jóvá a képviselőtestület.

Megszavazták továbbá a II. Rákóczi Ferenc utca teljes modernizálására vonatkozó projekt műszaki terveit. A kivitelezés még az idén el fog kezdődni. Több rendezési tervet is elfogadtak a tanácsosok: egy a Termés utcában, egy az Avas dűlőben, egy a Lejtő és a Farcádi utcák találkozásánál lévő területre vonatkozott.

Részfinanszírozást vállalt a város az Európai Asztalitenisz Szövetség égisze alatt szervezendő bajnokság esetében, illetve megszavazta a testület azokat a szükséges módosításokat, amelyek a Fenyéddel közösen leadott, elektromos tömegközlekedési eszközök vásárlását támogató pályázat esetében kellett  eszközölni.

Venczel Attila főjegyző ismertette továbbá két számvevőszéki döntéssel kapcsolatban történt előrelépéseket. Alapfokon mindkét esetben a város javára döntöttek az illetékes szervek, kimondva, hogy nem történt anyagi károkozás.

Az ülés a különfélék tárgyalásával zárult.

 

Frissítés dátuma:
2022.09.29.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette