Helyi hivatalos közlöny
A 133/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés – támogatásban részesülnek. A támogatás egyszeri anyagi juttatást jelent, amelynek értéke 500 lej. 
A támogatás igénylésének feltételei változnak az óvódáskorú gyermekek és az iskolás gyermekek családjai számára.
1. Óvodáskorúak esetén:
a) rendszeres óvodalátogatás,
b) legtöbb 284 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.
2. Általános iskolás (előkészítős – VIII osztályos) gyerekek esetén:
a) rendszeres iskolalátogatás
b) legtöbb 1115 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.
A támogatás igényléséhez szükséges iratok:
A polgármesteri  hivatal szociális igazgatósága telefonon (telefonszám: 0744-420918), regisztrációt követően pedig személyesen is áll az érdeklődők rendelkezésére. A típusnyomtatványok (KÉRÉS, NYILATKOZAT) mellé a következő igazoló dokumentumokat kell csatolni:
  • a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),
  • válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
  • igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
  • a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás azok számára, akiknek nincs jövedelmük,
  • egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart.

Azok a személyek, akik jelenleg családi pótlékban részesülnek szintén jogosultak erre a támogatásra. A már leadott iratcsomójukat csak a gyermekek óvodai/iskolai beiratkozását igazoló iratot kell csatolják. Más dokumentumot csak abban az esetben kell benyújtsanak, ha az elmúlt időszakban valamilyen területen változás történt.

Hiányos iratcsomókat nem áll módunkban elfogadni.
A kitöltött típuskérést az igazoló aktákkal együtt a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságára kell leadni személyesen hétfőtől csütörtökig 8 és 13 óra között.
A kérések leadási határideje 2020. szeptember 10. (csütörtök).
Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti ezt az egyszeri összeget.
A koronavírusjárványra való tekintettel kérjük a megelőzési szabályok és a program pontos betartását!

Frissítés dátuma:
2020.08.28.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette