Helyi hivatalos közlöny

Hol kell igényelni?

 

Azok a külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok akik szeretnék áthelyezni lakhelyüket Romániába, attól a személynyilvántartótól kérik, amelynek tevékenységi területén a leendő lakhelyük, az ingatlan helyezkedik.

Szükséges iratok

  • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására a külföldről Romániába történő visszatelepülés esetén
  • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
  • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
  • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat
  • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
  • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
  • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
  • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej
  • Érvényes vagy lejárt útlevél, vagy a Román Igazságügyi Minisztérium által kiállított román állampolgárság megszerzését bizonyító igazolás – eredeti és másolat
  • Külföldi személyazonossági kártya/útlevél – eredeti és másolat

A kérelmező által benyújtott anyakönyvi bizonyítványokat a román hatóság kell kiállítsa, a családi állapotra vonatkozó külföldi bírósági ítéleteket fordítással együtt kell bemutatni.

Azok a kérelmezők akiknek a születését vagy házasságát nem a román anyakönyvekben jegyezték be, kell kérelmezzék maguknak és kiskorú gyerekeiknek ezek átírását a román anyakönyvekbe.

Amennyiben csak az egyik szülő kéri a visszatelpedést a kiskorú gyerekekkel együtt, szükséges a másik szülő közjegyző előtt hitelesített beleegyezése, vagy a bírósági határozat másolata, amellyel odaítélték a gyerek nevelését a szülőnek.

Frissítés dátuma:
2019.04.23.

#Személyi nyilvántartó iroda

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette