Helyi hivatalos közlöny

Ma, július utolsó csütörtökén, tartotta Székelyudvarhely önkormányzati testülete az e havi rendes ülését. A napirendtervezeten a kiegészítéssel együtt 24 pont szerepelt. Az ülés elején a jelenlévők további kiegészítést fogadtak el, így összesen 25 napirendi ponttal kezdődött el az ülés.

Kisebb bonyodalmat eredményezett az Urbana Rt.-vel kapcsolatos ügyek tárgyalásának kérdése. Venczel Attila főjegyző szerint fontos kérdésekben kellene mielőbb dönteni, hogy a vállalat ügye haladni tudjon, de ez a mai ülésen nem tudott megtörténni a törvényes keretek be nem tartása miatt.

A II. negyedévi költségvetés zárszámadásának elfogadásáról kellett szavazzon a testület a következőkben. A közpénzügyi törvény előírásainak megfelelően összeállított jelentést az ellenzéki képviselők nem szavazták meg, így a határozattervezet nem ment át.

Több olyan határozattervezet szerepelt a mai ülésen, amelyek célja a járvány okozta gazdasági nehézségek enyhítése. A ma elfogadott, az adóosztály előterjesztései által, 50%-os kedvezményben részesülnek azok a jogi és természetes személyek, akik gazdasági célú épülettel rendelkeznek, ha a szükségállapot alatt (március 17. – május 15.) a jogi korlátozások miatt meg kellett szakítsák a tevékenységüket. Ugyanebben a kedvezményben részesülnek azok is, akik gazdasági célú épületüket bérbe adták, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

  • a bérlők meg kellett szakítsák a tevékenységüket,
  • a tulajdonos legalább 50%-os engedményt adott a bérleti díj értékéből.

Számításaink szerint 850 jogi és természetes személy rendelkezik ilyen ingatlannal,és élhet ezzel a lehetőséggel, így a támogatás várható értéke elérheti a 516.262 lejt. A kedvezményezettek szeptember 15-ig kérhetik ezt a jóváhagyást. Ez a lehetőség azokra is érvényes, akik állami intézményektől bérelnek hasonló céllal ingatlant (77 eset van).

A kamatok eltörléséről is döntött ma a testület: azoknak a jogi és természetes személyek, akik 2020. március 31. előtti adótartozással rendelkeznek, és ezeket december 15. előtt, a folyó adóikkal együtt kifizetik, a felhalmozott kamatokat eltöröljük. Ezzel a lehetőséggel 754 személy élhet, a teljes adóteher 2.908.000 lej, ebből 815.000 a törlés értéke.

További tíz személy igényelte az 50%-os adókedvezményt, akiknek a jövedelme az elmúlt évben nem haladta meg az országos bruttó minimálbért. A kedvezmény összértéke 927 lej.

A továbbiakban az ivóvíz és a szennyvíz díjából befolyt összeg felhasználásáról döntött a testület. A rendelkezésre álló 553500 lejes összeget fordítja a szolgáltató vezetékcserére, illetve fejlesztésre. A határozattervezetet, amely a Nagy-Küküllő feletti vízkivevő vezeték teljes cseréjét is tartalmazza, elfogadták.

A mozgáskorlátozottak számára kiállítandó parkolókártyák kiállításának módszertanát terjesztette be a szociális igazgatóság, miután a Megyei Szociális Igazgatóságtól helyi feladatkörbe került ez a folyamat. A fiatalok és fiatal családok részére épített megüresedett bérlakások átadási névjegyzékét is elfogadta a testület, miután korábban már jóváhagyták a kiosztás módszertanát és az igénylők frissített listáját.

Jóváhagyták a polgármester képviseleti jogát a Hargita Víz Egyesületnél az átalánydíj bevezetését szorgalmazó döntés meghozatalában: így a saját vízellátással rendelkező háztartásoknak fizetniük kell majd a szennyvízrendszer használatáért. Ez városunkat kevésbé érinti.

Több, a gázvezeték cseréjéhez szükséges korábbi határozatot módosítanak, illetve több utcában jóváhagyják a vízvezeték és a csatornahálózat bővítéséhez szükséges használati jog és szolgalom odaítélését a szolgáltatónak: a Templom utca tetjén 48 folyóméter útszakaszt, Bethlenfalván 260 folyómétert, a Móricz Zsigmond és a Magnólia utcákban 501 folyóméter új vezetéket jelent. Jóváhagyták az egyházaktól oktatási célra bérelt épületek bérleti díjának kifizetését.

Elfogadták több utcában a jelenleg magántulajdonban lévő területek köztulajdonná minősítését úthálózat bővítése céljából. A Csalókán eegy 172, illetve egy 677 négyzetméteres, a Csereháton – ahol a fejlesztés elkezdéséhez további hasonló átminősítésekre lesz szükség – pedig egy 286 négyzetméteres területről szavaztak. Ha nehezen is, de elfogadták a Székelytámadt vár rendezésére és felújítására vonatkozó beruházás koncepcióját, amelynek az a célja, hogy a jelenleg folyó európai uniós, a vár falait és a bástyákat felújító beruházást kiegészítve kiderüljön, hogy a vár körüli területek közül melyeket kell megvásárolni annak érdekében, hogy a vár környezete is rendbe kerülhessen.

Visszavontak ugyanakkor egy korábban elfogadott határozattervezetet, amely egy lakóparknál tervezett területcserére vonatkozott. Elfogadták továbbá egy, a Bethlen övezetben található terület övezetei rendezési tervét: a magánterületen raktár- és ipari övezetet alakít ki a tulajdonos.

Utolsó előtti napirendi pontként a ismét a szejkei közművesítési munkálattal kapcsolatos ügyvédfogadást tárgyalták, amelyet az ellenzéki képviselők nem támogattak. Az ülés a különfélék tárgyalásával zárult.

 

 

Frissítés dátuma:
2020.07.30.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette