Helyi hivatalos közlöny

Albert Sándor jelenlegi városmenedzser helyére a Szabad Ember Pártja részéről – Ferencz Albert képviselőjelölt visszalépését követően – Godra Zsolt tette le a mai tanácsülés elején ünnepélyesen az esküt, miután a bíróság érvényesítette mandátumát.

Összesen huszonhat napirendi pont előterjesztésével kezdődött a székelyudvarhelyi önkormányzati testület soros márciusi ülése. A tanácskozás elején Gálfi Árpád polgármester napirend előtt felszólalásában visszavonta a kiküldött napirend 12. pontját, amely egy építményhez tartozó, állami tulajdonban lévő és egyéni használati joggal rendelkező terület magánszemélyek tulajdonává minősítéséről szólt. Az ülés kezdetéig ugyanakkor nem kapott a főjegyző, Venczel Attila sem szakbizottsági véleményezést, így az ügy tárgyalását elhalasztották.

Miután a testület elfogadta a februári soros havi tanácsülés jegyzőkönyvét, ismét adókedvezményekről döntött a testület. Újabb tíz kérést iktattak ugyanis az adóosztályon, amelyben hibrid autók tulajdonosai igénylik a 95%-os kedvezményt. Így a múlt hónapban megszavazott kedvezmények értéke további 13.000 lejjel nő.

Több olyan határozattervezet került ma napirendre, amelyek által különböző testületekbe történt új kinevezés Albert Sándor városmenedzserré válása miatt.

A polgármesteri hivatal javaslatára a testület ma elfogadta a szociális tevékenységek fejlesztését érintő éves tevékenységi tervet, amely két új és több már meglévő szolgáltatás részfinanszírozásáról szól. A testület mai jóváhagyásával a műszaki igazgatóság kiutal egy Kossuth Lajos utcai szociális lakást egy kilakoltatott család számára. Elfogadták továbbá egy megüresedett földszinti kétszobás csereháti ifjúsági lakás kiutalását is az igénylői lista sorban következő családja számára.

Megalakult továbbá a közlekedési ügyekért felelős vegyes bizottság is, amelybe a gyalogosok, a fogyatékkal élők, illetve a vállalkozói szövetségek képviselői is meghívást kaptak. Jóváhagyták továbbá a város erdőalapjából árverésen lábon értékesítendő faanyag kiindulási árát (minőségtől függően 40 és 70 lej kjözötti árról van szó). Szintén megszavazták a város egy erdőgazdálkodást érintő pályázatban való részvételét.

Közterületre való rájárást biztosított mai szavazatával a testület a gázvállalat számára vezetékcsere miatt a város több pontján. Szintén vezeték elhelyezése érdekében kapott használati jogot és szolgalmat a villamossági vállalat elektromos vezeték elhelyezéséért a Szentjános utca felső részén és a Napraforgó utcában.

Az Országos Vízügyi Hatóság négy figyelmeztető sziréna elhelyezésére kért engedélyt a város négy pontján, amelyek a következők: a Bányai János Műszaki Kollégium tornaterme mögötti terület, az Eötvös József iskola bentlakásának teteje, a Kós Károly iskola, valamint a Kipi-Kopi Napköziotthon teteje. A berendezések egy esetleges gátszakadás esetén jelzik majd a veszélyt.

Bethlenfalván a Viaduct Kft. telepéhez vezető útból 505 négyzetmétert köztulajdonná minősítettek. Elfogadták továbbá egy, a Jézus Szíve Kápolna mögötti Medence utcában található terület városrendezési tervét (PUZ). Hasonló döntés született két széldombi terület városrendezési tervei esetében is.

A Széldomb-nyugat esetében a polgármester megjegyezte, hogy az összevissza, rendezési terv nélküli, engedély nélküli építkezés nem megoldás.

Szükséges volt továbbá a Bányai János Műszaki Kollégium épületeinek felújítására nyert európai uniós finanszírozású pályázat esetében a gazdasági, technikai dokumentáció és a -mutatók frissítése. A 114-es, a minimálbéreket emelő kormányrendelet szerint mintegy 650 ezer lejes költségnövekedést kellett ugyanis eszközölni.

Sürgősségi eset állt fenn ugyanakkor a város címertervezetének elfogadtatásával kapcsolatban, így a mai döntés után a szükséges kiegészítések rövid időn belül az illetékes minisztérium asztalára tudnak kerülni.

A prefektúra kérésére módosította a testület a legelőbérlés szabályzatát is, illetve két bűnügy megoldása érdekében, ügyenként 10 ezer lejes felső határban megszabva a jogi szolgáltatásrt fizetendő összeget, elfogadták az ügyvédfogadást. Venczel Attila főjegyző megjegyezte, hogy mindkét esetben a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) végzi az esetek kivizsgálását, és rendkívül fontos, hogy a város hozzá tudjon férni a nyomozati anyagokhoz.

 

 

Frissítés dátuma:
2021.03.26.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette