Helyi hivatalos közlöny

Az országos rendelkezésekkel összhangban a székelyudvarhelyi napköziotthonok és a Városi Bölcsőde is kinyit. A múlt heti felhívást követően a szülők benyújtották a városban működő napközik titkárságaira kérvényeiket. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség összesítése szerint összesen 52 család jelezte, hogy a nyári hónapokban igényli gyermeke intézményes felügyeletét biztosító lehetőséget a napköziotthonokban, további tíz kérés érkezett a Városi Bölcsődéhez.

Az intézményvezetőkkel folytatott megbeszélést követően a következő beosztás szerint nyitnak a napköziotthonok:

  • július 6–17. között az Eszterlánc Napköziotthon,
  • július 20–31. között a bethlenfalvi Kipi-Kopi Napköziotthon,
  • augusztus 3–14. között a Malom utcai Zsibongó Napköziotthon,
  • augusztus 17–31. között a Tábor-negyedi Csillagvár Napköziotthon nyit.

A törvény értelmében a gyerekeket kiscsoportokra fogják osztani, minden csoportot három, óvódapedagógusokból és dadákból álló csapat fog felügyelni. A befogadó intézmény infrastrukturális lehetőségei miatt a gyermekcsoportok nagysága változhat a két hetes váltások esetén amiatt, hogy a törvény által előírt egy gyermekre jutó minimális felületet (4,5 négyzetméter gyerekenként) biztosítani tudja mindenik napköziotthon.

A fent említett periódusra egységesen 12 lejes napidíjat kell a szülőknek fizetniük az óvodás gyermekek esetében, amelyet mindig a két hetes időszakot megelőző héten kell befizetni a soron következő befogadó tanintézmény titkárságán. A megállapított összeg a gyermekek étkeztetési költségeit fedezi. Hiányzás esetén ez a díj nem visszaigényelhető.

A Városi Bölcsőde ebben a periódusban végig fogadja azt a tíz gyermeket, akiknek a szülei ezt a múlt hét folyamán kérvényezték. Itt két csoportban, 5-5 gyermekkel kezdődik meg a nyári időszakban a felügyelet.

A leadott kérések jóváhagyásánál elsődleges szempont volt, hogy olyan gyerekeket fogadnak az intézmények, akiknek a szülei dolgoznak a következő periódusban. Ismét hangsúlyozzuk, hogy Igényelni kell a gyermek egészségi állapotát igazoló bizonylatot a gyermekek családorvosainál, ezt az igazolást, miszerint közösségbe engedhető a gyermek, a nyitás első napján, július 6-án is elég benyújtani.

A tegnapi egyeztetésen elhangzott, hogy a befogadó napköziket a többi óvoda is segíti a nyári időszakban akár személyzettel, akár szakmailag.

A napköziotthonok felkészültek a szigorú fertőtlenítési, illetve higiéniai szabályoknak való megfelelésre.

A következő időszakban, amennyiben más szülők is munkahelyi kötelezettségeik miatt igénylik gyermekük számára a nyári felügyeletet, abban az esetben kéréseiket annak az óvodának a titkárságára kell benyújtaniuk, ahová a gyermek a tanév során járt. A kérvényeket a szolgálatot teljesítő napköziotthonok infrastrukturális lehetőségeinek, valamint a megszabott szigorú egészségügyi feltételek függvényében hagyják jóvá.

Frissítés dátuma:
2020.06.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette