Helyi hivatalos közlöny
2020. augusztus 7-én jelent meg a 130/2020-as sürgősségi kormányrendelet  a vissza nem térítendő alapokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatosan.
A  rendelet három fő támogatási formát tartalmaz:
 1. az alkalmazottak nélküli cégek és egyes egyéni vállalkozások 2.000 eurós mikrótámogatását,
 2. egyes vállalkozások forgótőke támogatását,
 3. kis és középvállalkozások beruházási támogatását.
Az első két támogatástípusnál az elbírálás a kérések érkezési sorrendjében történik, tehát fontos időben lépni. A beruházási támogatást pontozással bírálják el. 
Az alábbiakban a három támogatást részletezzük.
1.A 2.000 eurós mikrotámogatás
A program kerete 100 millió euró, tehát 50.000 vállalkozás részesülhet támogatásban.
 Kik részesülhetnek benne?
 • azok a kis- és középvállalkozások, amelyek a 2019-es éves mérleggel bizonyítják, hogy tavaly év végén nem volt alkalmazottjuk,
 • azok az egyéni vállalkozások és gazdasági tevékenységet is folytató non-profit szervezetek, amelyek tevékenységi köre megegyezik a jogszabály 1-es számú mellékletében felsoroltakkal (pl. fényképészek, fordítók, művészek, könyvkötők, kézművesek, reklámügynökök, stb., a részletes lista a csatolmányban található),
 • azok az orvosi rendelők és egyéni vállalkozások, amelyek részt vettek a Covid-19-el megfertőzött személyek szállításában, diagnosztizálásában, kezelésében és nem részesültek a 43/2020-as sürgősségi kormányrendeletben jóváhagyott ösztönzőkben.
Milyen feltételeknek kell megfelelni?
 •  a vállalkozás a támogatási kérelme előtt legalább egy éve kell működjön, kivételt képeznek az orvosi rendelők és egyéni vállalkozások, amelyek megalapítási dátuma legkésőbb 2020. február 1. lehet,
 • a 2019-es pénzügyi évben legalább 5.000 euró forgalmat valósítottak meg,
 • vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő 6 hónapban folytatják a tevékenységüket.
Mire lehet a támogatást használni?
 • készletvásárlásra,
 • bérleti díj fizetésére,
 • beszállítók kifizetésére,
 • állami tartozások kiegyenlítésére,
 • az újraindításhoz szükséges eszközök és leltári tárgyak vásárlására,
 • fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések vásárlására,
 • javítási és egyéb szolgáltatásra.
Egyéb:
A finanszírozást bankon keresztül folyósítják, az összeg felhasználásával a folyósítást követő 90 napon belül kell elszámolni.
2  Forgótőke támogatás
A program kerete 350 millió euró.
Kik részesülhetnek benne?
 • azok a vállalkozások, amelyek tevékenységét negatívan  érintette a járvány, és tevékenységüket a szükségállapot/ készenléti állapot alatt fel kellett függesszék vagy korlátozzák,
  • ebbe a kategóriába tartoznak a szállodák, vendéglők, kávézók, turisztikai ügynökségek, rendezvényszervezők, taxisok, árufuvarozók és egyéb, a rendelet 2-es számú mellékletében meghatározott tevékenységi körben működő vállalkozások (a részletes lista a csatolmányban található),
 • azok a nonprofit szervezetek, amelyek az oktatásban gazdasági tevékenységet végeznek.
Mekkora összegre lehet pályázni?
 • azok a kis- és középvállalkozások, amelyek 2019-es éves forgalma 5.000 és 13.500 euró között volt, 2.000 euró támogatást kaphatnak,
 • azok a kis- és középvállalkozások, amelyek 2019-es éves forgalma 13.500 euró fölött volt, a tavalyi forgalmuk 15%-ra, de nem több mint 150.000 euró támogatásra pályázhatnak,
 • kapcsolt vállalkozások esetén az összeg nem haladhatja meg a 250.000 eurót.
A pályázatokhoz legkevesebb 15%-os önrészt kell biztosítani.
 
Milyen feltételeknek kell megfelelnii?
 • szükségállapotot igazoló bizonylattal (certificat de situatii de urgenta) rendelkezik. Azon vállalkozások számára, amelyek nem kérték ezt a bizonylatot, a kormány lehetővé teszi, hogy 2020. szeptember 15.-ig ezt kérhessék,
 • az elmúlt két évből legalább az egyiket nyereséggel zárta,
 • 15% önrészt tud biztosítani,
 • a támogatási kérelem benyújtását követően legalább 6 hónapig megtartják vagy növelik az alkalmazottaik számát.
 Mire lehet a támogatást használni?
 • készletvásárlásra,
 • bérleti díj fizetésére,
 • beszállítók kifizetésére,
 • állami tartozások kiegyenlítésére,
 • az újraindításhoz szükséges eszközök és leltári tárgyak vásárlására,
 • fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések vásárlására,
 • javítási és egyéb szolgáltatásra.
Egyéb:
A finanszírozást bankon keresztül folyósítják, az összeg felhasználásával a folyósítást követő 90 napon belül kell elszámolni.
3. Beruházási  támogatás
A program kerete 550 millió euró.
Kik pályázhatnak?
 • a legtöbb kis- és középvállalkozás pályázhat, az autókereskedőktől kezdve akár a magánklinikákig,
 • a beruházási támogatásra pályázók tevékenységi körét a jogszabály 3-as számú melléklete tartalmazza.
Mekkora összegre lehet pályázni?
 • 50.000 és 200.000 euró közötti összegre, a beruházás értékének függvényében.
A pályázathoz legalább 15% önrész szükséges.
Milyen feltételeknek kell megfelelni?
 
 •  a vállalkozás a támogatási kérelme előtt legalább egy éve kell működjön,
 • a folyó évet megelőző két évből legalább egyiket működési nyereséggel zárta,
 •  a beruházást követő 3 évben folytatni fogja a tevékenységét,
 • a pályázat mellékleteként  benyújtott  üzleti tervben előírt jövedelmeinek 50%-át a projekt első két évében, a többit a harmadik évben megvalósítja,
 • a beruházás költségeinek ésszerűségét bizonyítani tudja.
A pályázatokat az alábbi kritériumok szerint pontozzák:
 • az önrész aránya,
 • a projekt belső megtérülési rátája,
 • a megpályázott összeg és a működési nyereség aránya,
 • azon tevékenységi köröket támogatják kiemelten, ahol a külkereskedelmi mérleg deficites (többet importálnak abban az ágazatban, mint amennyit exportálnak).
Fontos
Még nem lehet pályázni, mert még meg kell jelenjen a pályázati és elszámolási útmutató, de fontos, hogy a vállalkozás minél előbb készüljön, vagy pályázati tanácsadóval vegye fel a kapcsolatot, hiszen a támogatások egy részénél a benyújtási sorrend számít.

Frissítés dátuma:
2020.08.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette