Helyi hivatalos közlöny

ADÓKEDVEZMÉNY

Az önkormányzat novemberi rendes ülésén döntött a szükségállapot és vészhelyzet időszakára vonatkozó helyi adókedvezményekről. Az adókedvezményt a 181/2020-as sürgősségi kormányrendelet előírásai és az önkormányzati határozat szabályzata szerint lehet igényelni.

Milyen adónemekre vonatkozik a kedvezmény?

 • saját tulajdonú ingatlan esetén az a gazdasági célú épületek adójára,
 • állami vagy önkormányzati tulajdonú, bérelt ingatlan esetén a gazdasági célú épületek illetékére.

I. Saját tulajdonú ingatlanok adókedvezménye 

A kedvezmény mértéke: a tevékenység teljes vagy részleges megszakítása idejére számított épületadó 50%-a. A kedvezmény csak azokra vonatkozik, akik a korlátozó jogszabályok miatt (tehát nem önszántukból) szakították meg tevékenységüket.

 • Kedvezményezettek:
  • azok az épülettulajdonosok, akik ingatlanaikban gazdasági tevékenységet folytatnak, amennyiben saját felelősségű nyilatkozattal vállalják, hogy a jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tesznek.

A saját felelősségű nyilatkozatnak a következő információkat is tartalmaznia kell:

 • az épületek címét amire a kedvezményt igénylik:
  • amennyiben a gazdasági tevékenység megszakítása csak az épület egy részére vonatkozik (pl. be kellett a földszinten zárjon a vendéglő, az emeleten viszont működött egy élelmiszerüzlet),  közölni kell a kedvezményre jogosult épületrész adóalapját,
  • amennyiben a tevékenységet teljesen meg kellett szakítani, a megszakításra vonatkozó jogalapot,
  • amennyiben a tevékenységet részlegesen kellett megszakítani, akkor a szükségállapotra vonatkozó igazolást, valamint azt a tevékenységi kódot amire az igazolást kérték és kibocsátották.
 • azok az épülettulajdonosok, akik ingatlanjaikat gazdasági célú tevékenység végzésére adták bérbe:
  • amennyiben a saját felelősségű nyilatkozatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy a szükségállapot vagy vészhelyzet időszaka alatt lemondtak a bérleti díj legalább 50%-áról , illetve ebben az időszakban a használatba adott felületeik több mint 50%-át nem használták a bérlők, mert a korlátozó jogszabályok miatt tevékenységüket részben vagy teljesen meg kellett szakítsák,
   • a nyilatkozathoz csatolni kell a bérlők nevére kiállított szükségállapotra vonatkozó igazolást, vagy a bérlő a jogszabályok miatti teljes tevékenység megszakításra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozatát.

A kedvezmény igénylésének határideje: 2020. december 21.

II. Állami vagy önkormányzati tulajdonú, gazdasági célra bérelt épületek illeték kedvezménye

A kedvezmény mértéke: a tevékenység teljes megszakításának idejére számított épületilleték 50%-a.

 • Kedvezményezettek:
  • azok a bérlők, akik a tevékenységüket teljesen meg kellett szakítsák, a tevékenység megszakításáról saját felelősségű nyilatkozatot kell benyújtani, aminek tartalmaznia kell az ingatlan címét és a megszakításra vonatkozó jogalapot.

A kedvezmény igénylésének határideje: 2020. december 21.

KAMATELTÖRLÉS

2020. december 15-ig lehet igényelni a 2020. március 31. előtti helyi adóelmaradásokra vonatkozó késedelmi kamat eltörlését a helyi adók és illetékek osztályán.
Mire vonatkozik?
Azokra a helyi adókra (épület, terület és gépjármű), amelyek esedékessége 2020. március 31. előtti. Amennyiben egy adóalany most jelent be egy ingatlant, amelyre a 2020. március 31. előtti időszakra is adókötelezettség keletkezik, ennek a kamata is törölhető.
Mire nem vonatkozik?
Szerződéses jogviszonyból származó hátralékokra (például bérleti díjra).

A kamateltörlés feltétele:

 • a kérvényező a kamattörlés jóváhagyása előtt ki kell fizesse az elmaradt adóalapot, illetve a folyó év adóit is az esetleges késedelmi kamatokkal együtt.

Az eljárás:

 • az adóalany jelzi a helyi adók osztályán (notificare), hogy a késedelmi kamatot el szeretné töröltetni,
 • a helyi adók osztálya kiállít egy adóigazolást,
 • az adóalany legkésőbb december 15-ig kifizeti az elmaradt adóalapot a folyó év adóival és ezek esetleges késedelmi kamataival együtt,
 • a helyi adók osztálya eltörli a kamatot.

A kamattörlés igénylésének határideje 2020. december 15., eddig az időpontig viszont az adóbefizetés is meg kell történjen.

Frissítés dátuma:
2020.12.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette