Helyi hivatalos közlöny

Ma reggel 9 órára hívta össze Székelyudvarhely jegyzője az e havi rendes tanácsülést. A mai ülés napirendjén összesen 36 napirendi pont szerepelt.

Az ülés szakbizottsági megbeszéléssel kezdődött. A tanácsülés első napirendi pontja Székelyudvarhely Megyei Jogú Város költségvetésének módosításáról szóló tervezet volt. Hosszas vita alakult ki a határozattervezet bemutatását követően. A törvény által biztosított utolsó átcsoportosítási lehetőség kihasználásának tétje az volt, hogy több alintézmény, oktatási intézmény  valamint az Urbana Rt. anyagi vonatkozású igényei kielégülhessenek. Többek között a Zsibongó Napköziotthon ablakcserére, az Eszterlánc Napközi tetőjavításra és játszótér-fejlesztésre, a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium és az Eötvös József Szakközépiskola kisebb fejlesztéseire javasolt tételeket kellett elfogadja az önkormányzat. A hosszas, politikai csatározásoktól nem mentes vita során módosítással elfogadta a testület a határozatot.

Több olyan tervezet is van, amely kétharmados többséget igényelt, és ezek közül nagyon sok nem kapta meg a minimálisan szükséges támogatást sem. Így nem fogadták el a harmadik negyedévi zárszámadást, két peres ügyben ügyvéd fogadását a szakszerű képviselet érdekében, a Hargita Víz Egyesületnél a város képviseletét ellátó személy kinevezését, a Székelytámadt vár felújításához szükséges területvásárlást, valamint több vagyoni tervezet sem ment át.

Sikerült végre az önkormányzat elé terjeszteni a Csereháton felépült és átadásra készen álló 48 szociális lakás ügyét, így hétfőn délelőtt 10 órától kezdődően, az értesítés szerint, minden lakásra jogosult család megkapja a már kiválasztott lakrészek kulcsait.

Sikerült egy, a szombatfalvi Népház öregek nappali foglalkoztatójává történő alakítását segítő határozatot is elfogadtatni, így a munkálatokat elnyert cég nekifoghat a több mint 2200000 lejes összértékű beruházásnak, amelyből a város 2107418 lejt európai uniós vissza nem térítendő támogatásból finanszíroz.  A város több pontján jóváhagyta az önkormányzat a gáz- és elektromos vezetékek bővítéséhez szükséges  rájárási jogokat. Szintén pozitív elbíráslásban részesült a Cekend sétány 4., illetve a 6. szám alatt található hét szociális lakás átadási névjegyzékét. Több övezeti rendezési tervet is elfogadtak a tanácsosok, illetve az Urbana Rt. jogi helyzetét tisztázni hivatott három tervezet is átment.

A különfélékben ismét (körülbelül a kilencedik alkalommal) szót kaptak a Bethlen Gábor utcai vállalkozók, akiknek Jakab Attila városmenedzser bemutatta a tervező mérnök szakvéleményét az általuk benyújtott három megoldási javaslatra. A szakember egyértelműen kijelentette, hogy egyik megoldás sem kivitelezhető az út adottságai miatt, és kiemelte, hogy az említett szakaszon a kerékpársáv a törvényes előírások mindenikének teljes mértékben megfelel.

 

Frissítés dátuma:
2019.10.31.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette