Helyi hivatalos közlöny

Az október 27-én megjelent sürgősségi kormányrendelet teljesen átszabta a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal, valamint több alárendelt intézmény novemberi és decemberi terveit, projektjeit.

Talán a két legsúlyosabban érintett igazgatóság érzi leginkább a megszorító intézkedések okozta nehézségeket. Az év hátralévő időszakaban a fejlesztési és beruházási igazgatóság csak az euurópai uniós finanszírozású beruházásokra költhet, az állami vagy hely költségvetésből finanszírozott projekteket le kell állítsa. Minden olyan beruházás, amelyek megvalósítása az utóbbi két lehetőség valamelyikéből valósult volna meg, az igazgatóság az év első kilenc hónapjának egy hónapra bontott átlagát költheti. Így számos beruházás kerül parkolópályára a kormány rendelete miatt:

 • pumptrack-pálya
 • futópálya a sétatéren,
 • a Bethlen Gábor utca közvilágítása (óvás volt a közbeszerzés végén, nincs szerződés emiatt),
 • a Küküllő-parti kerékpárút,
 • az Anghel Saligny-program: Dózsa György és Mihai Eminescu utcák felújítása,
 • 800.000 lej a mofettára,
 • a Móra Ferenc iskola tornatermének biztonságossá tétele (Școli sigure program),
 • a Csillagvár napközi, az orvosi rendelők hőszigetelése, a közvilágítás modernizálása (AFM-s projektek),
 • az új ciklusra kért tanulmányok:
  • tömbházszigetelések,
  • Palló Imre iskola felújítása,
  • Marin Preda iskola hőszigetelése,
  • a Bányai János iskola bentlakásának hőszigetelése,
  • a buszgarázsok építése,
  • a tömbházak közötti zöldövezetek felújítása.

Ugyancsak emiatt a műszaki igazgatóság több folyamatban lévő munkálatának kifizetése lehetetlenedett el, hiszen az elkölthető keretösszeg: 160.663 lej, de 350.000 lejre lenne szükség. A következő munkálatok, javítások kifizetése került nehéz helyzetbe:

 • épületjavítás a Tamási Áron utcában,
 • Kossuth Lajos utcai javítási munkálat kifizetése,
 • gáz- és villanyszámlák kifizetés (pl. jégpálya),
 • minden javítási munkálat leáll (pl. csereháti tömbházak tetőjavítása),
 • zöldövezeti munkálatok (az éves munka 60%-a):
  • őszi faültetés, őszi virágültetés, hagymás tavaszi virágok ültetése – megtörtént a rendelés, elkezdődött az ültetés,
  • játszóterek felújítási munkálatainak kifizetése (beszerelés, területrendezés),
 • leáll a leltári tárgyak beszerzése (padok, kerékpártartók),
 • vettünk 30 padot játszóterekre, tömbházakhoz, de nem tudjuk kifizetni.

A mezőgazdasági iroda esetében is több fontos beruházás és munkálat került veszélybe:

 • a Horvás út megvalósíthatósági tanulmánya (szerződéskötés alatt), így nem tudunk pályázni a mezőgazdasági minisztérium AFIR-os, 1 millió eurós, október végén megjelent pályázati kiírásra,
 • két mezei út munkálatainak kifizetése (novemberben jár le a kivitelezés):
  • Avas – 502.984,00 lej + áfa,
  • Szombatfalva – 817.221,00 lej + áfa.

Az iskolaorvosi rendelőkbe szükséges eszközök (otoszkóp, sztetoszkóp, különféle mérőműszerek, orvosi táska, továbbá irodai fogyóanyagok, felszerelések) megvásárlásáról le kellett mondani. A vagyongazdálkodási osztály felértékeléseket sem tud elvégeztetni, javítási munkálatokról kellett lemondjon (a telekkönyvi hivatal épületének javításai, a Kossuth 20. ingatlan tetőjavítás, a városháza épületének tetőjavítása stb.), illetve több szakértői véleményezést nem tud megrendelni (pl. a Ficánka napközi hátsó épületrésze és a telek megvásárlási folyamata).

A szociális igazgatóság a családon belüli erőszak áldozatait elhelyező központ berendezését nem tudja megvásáolni (bútorok, háztartási gépek). De veszélybe kerültek az évvégi események is, hiszen a rendelet által biztosított keretösszeg miatt kérdéses az adventi gyertyagyújtás és a városi szilveszter megszervezése is. A novemberre tervezett, teljesen előkészített játék expót sem lehet megtartani.

A kulturális alintézményeknél is jelentős változást eredményeznek a megszorító intézkedések:

 • Udvarhely Néptáncműhely:
  • a Stúdió Mozi épületének belső felújítása elmarad, ha lesz költségvetés áttolódik a következő évre, kb. 470. 000 lej értékben,
  • vetítővászon beszerzése (30.000 lejes részlet ki van fizetve), most szállítják le, de nem tudják kifizetni,
 • Haáz Rezső Múzeum:
  • a kovácsműhely Szejkére költöztetése elmarad, ha lesz pénz, jövőre valósul meg: 55.000 lej,
 • Tomcsa Sándor Színház:
  • új stúdió székek és színpadtechnikai eszközök beszerzése marad el, 200.000 lej értékben,
 • Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár:
  • további könyvek beszerzése marad el 15.000 lej értékben,
 • Művelődési Ház:
  • a rendelet szerint, a 9 hónapos átlagot betartva igyekszik az intézmény minden eseményt megtartani, az elkölthető maximális összeg azonban szűk lehetőségeket biztosít.

Ezek a megszorítások ugyanakkor kihatnak a jövő évi költségvetésre is, további anyagi terhet okozva az önkormányzatnak.

Frissítés dátuma:
2023.11.10.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette