Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 34115200-8- Autovehicule pentru transportul a mai puțin de 10 persoane (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Achiziție autovehicul de teren cu tracțiune 4×4, nou.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 79.500 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini atașat. Condițiile caietului de sarcini sunt minimale.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Autovehicul 4WD”, răspuns la anunț publicitar nr. ADV1102090 din 11.09.2019 A nu se deschide înainte de data 18.09.2019 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 18.09.2019 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate și va fi exprimată în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 18.09.2019 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1102090

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Gépjármű-vásárlás

Kiírás dátuma

2019. szept. 11.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. szept. 18. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.09.11.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette