Helyi hivatalos közlöny

Obiectul contractului ce va fi încheiat este finalizarea gardului și a porții secundare cu lucrări aferente și accesorii la noul sediu al Muzeului Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc str. Beclean nr. 2-6, jud. Harghita.

Cod CPV: 45342000-6 – Montare de garduri (Rev.2)
Valoare estimată: 65.074,24 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Lucrări de finalizare a împrejmuirii/gardului și a porții secundare la Muzeul Haáz Rezső”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1105350 din 21.10.2019. A nu se deschide înainte de data 05.11.2019 ora 12,oo”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 05.11.2019 ora 12,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de lucrări și va fi exprimată în lei fără T.V.A., respectiv în lei cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul dezvoltare

Kiírás dátuma

2019. szept. 26.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. nov. 04. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.10.21.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette