Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:3746000-0 Jocuri de țintă și jocuri de masă și echipamente (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Masa de Teqball One este o masă ping pong compactă, antivandalism confecționată din polyester armat cu fibră de sticlă având dimensiuni: lungime=3000 mm, lățime=1700 mm, H=900 mm. Cadrul metalic al mesei este tratat anticoroziv prin grunduire și vopsire în câmp electrostatic. Masa va fi prevăzută cu mustăți metalice pentru prindere în fundație de beton..

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 9.500 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Masă Teqball One”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 09.09.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 09.09.2019 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune în lei/euro/buc fără TVA, respectiv cu TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:09.09.2019

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV 1100422

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Játszóterek javítása

Kiírás dátuma

2019. szept. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. szept. 09. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.09.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette