Helyi hivatalos közlöny

Achiziția și montarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice în centrul orașului.

Cod CPV: 31158100-9 – Incarcatoare de baterii (Rev.2)
Valoare estimată: 130.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Stație de încărcare pentru autovehicule electrice”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1122063 din 06.12.2019. A nu se deschide înainte de data 13.12.2019 ora 12,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 13.12.2019 ora 12,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. respectiv în lei cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Atenție! La data de 10.12.2019 și la data de 11.12.2019 caietul de sarcini inițial publicat a fost completat cu răspunsurile la solicitările de clarificări transmise de operatorii economici.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul investiții și achiziții publice

Kiírás dátuma

2019. dec. 06.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. dec. 13. 10:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_statie (3 files merged) Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.12.11.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette