Helyi hivatalos közlöny

Pályázati felhívás civil szervezetek részére a szabadidős tevékenységet ösztönző és az egészséges életmód tudatosítását szolgáló
tevékenységek támogatására a 2019-as évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Pályázhatnak: Székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, a város területén
sport és egészségmegőrző tevékenységet folytató, jogi személyként bejegyzett civil szervezetek.

3. Jogszabályok: A támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit
tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló
Törvény, és a 2019/83-os számú helyi Tanácshatározat alapján történik.

4. Támogatott tevékenységek:
 Ép testben ép lélek – az egészséges életmód tudatosítását szolgáló tevékenységek;
 Szabadidős tevékenységek;
 Jeles egészségvédelmi napok megünneplése

5. A 2019-es évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej.

6. A program futamideje: a 2019. június-december 15.

7. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat a Székelyudvarhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.
A leadás határideje 2019. május 17. 13.00 óra.
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 20.
cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, hogy a helyi
nonprofit szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.

8. A pályázati útmutató letölthető a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról
(www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva
E-mail cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Frissítés dátuma:
2019.05.29.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette